Nájazdy romov na odpadkove koše

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý

3-4 rómskych skupín ktoré pravidelne rabuju odpadkove koše a po sebe zanechajú bordel, majú koše rozdelené na rajóny

15. január 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. február 2018

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia v Prešove zintenzívni kontroly týchto spoluobčanov. Príslušníci mestskej polície budú vykonávať častejšie kontroly a v prípade zistenia porušenia zákona prípadne všeobecne záväzného nariadenia, alebo inej právnej normy budú postupovať v zmysle zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Ďakujeme Vám za podnet. V prípade, že by ste zaznamenali konanie, ktorým niekto porušuje zákon, alebo všeobecne záväzné nariadenie, kontaktujte nás prosím na tel. č. 051 7722230 prípadne na tiesňové tel.č. 159.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania