Vranovská-osvetlenie-nefunkčné - zastávka MHD Pažica

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Matej 28. decembra 2018

Na Vranovskej ulici na zastávke MHD Pažica (v smere na Kapušany) nesvieti neón. Číslo nezistené.

28. december 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
16. január 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu - oznámenia o poruche verejného osvetlenia bola zástupcom prevádzkovateľa verejného osvetlenia vykonaná obhliadka. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený.
Oprava poruchy verejného osvetlenia bola zrealizovaná poruchovou službou dňa 8.1.2019.
Ďakujeme za doručenie podnetu a pozornosť pri riešení problémov v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania