Vranovská-osvetlenie-nefunkčné - výjazd zo sekcova

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený
meno
Matej 28. decembra 2018

Pri výjazde na Vranovskú ulicu (zo Sekčova) nesvieti pred odbočkou na Bardejovskú ulicu neón. Číslo neznáme.

28. december 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
30. december 2018

Matej

Pribudol ďalší neón oproti. Prosím o preposlanie podnetu.
16. január 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu - oznámenia o poruche verejného osvetlenia bola zástupcom prevádzkovateľa verejného osvetlenia vykonaná obhliadka. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený.
Oprava poruchy verejného osvetlenia bola zrealizovaná poruchovou službou dňa 8.1.2019.
Ďakujeme za doručenie podnetu a pozornosť pri riešení problémov v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove
19. január 2019

Matej

Oba neóny stále nesvietia. Podnet vyriešený nie je!
21. január 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
06. február 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu - oznámenia o poruche verejného osvetlenia bola zástupcom prevádzkovateľa verejného osvetlenia vykonaná obhliadka. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený. Oprava poruchy verejného osvetlenia bola zrealizovaná poruchovou službou dňa 8.1.2019.
Ďakujeme za doručenie podnetu a pozornosť pri riešení problémov v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove
25. február 2019

Matej

Podnet stále nie je vyriešený ani nikdy nebol! Prikladám aj fotografiu. Prosím o preposlanie podnetu a nápravu.
27. február 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
01. január 2020

Matej

Podnet je po viac ako roku neriešený!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania