Na Tablách-Mestský mobiliár-iné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Na VMČ 2. sťažnosti na presmerovanie linky takmer natrvalo cez pracovné dni cez ul. Obrancov mieru. Navrhujem kompromis zmeniť iba každý druhý spoj cez ul. Obrancov mieru. Podľa prítomných obyvateľov by to bolo akceptovateľné riešenie. V prípade zamietnutia prosím uviesť racionálny dôvod prečo došlo od 1.12. k zmene.

09. december 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
31. december 2019

Odpoveď samosprávy

K presmerovaniu linky MHD č. 15 po väčšine pracovného dňa cez ulicu Obrancov mieru, namiesto ulíc Kollárova, Sázavského a Československej armády, došlo na základe dlhodobého zaznamenávania meškaní na väčšine spojov linky počas pracovných dní. Spoje naberali meškanie už v smere od Za Kalvárie k Nemocnici a tým sa meškanie prenášalo nielen po celej trase spoja, ale aj na spätný spoj od Nemocnice smerom Za Kalváriu. Jedným z dôvodov naberania meškania je problematické a nebezpečné ľavé odbočenie cez 4 jazdné pruhy z ulice Československej armády na ulicu Obrancov mieru. Zo zástavok Odborárska, Sázavského, Kollárova a Stredná lesnícka škola je naďalej zabezpečené spojenie do centra mesta a k nemocnici prostredníctvom linky MHD č. 12, ktorá premáva počas pracovných dní v 60 minútovom intervale, v rovnakom intervale ako premávala cez uvedené zastávky linka MHD č. 15. Zastávky Stredná lesnícka škola a Centrál sú v pešej dochádzkovej vzdialenosti k zastávkam Ostrovček a Obrancov mieru cez, ktoré po väčšine pracovného dňa premáva linka MHD č. 15.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania