Strojnícka-MHD-technické problémy

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý
meno
peto 09. júna 2020

Na základe ktorého nariadenia ÚVZSR sú vozidla MHD v prednej časti stále blokované, keď už došlo k úplnému uvoľneniu ? Urobte nápravu !

09. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
05. august 2020

Odpoveď samosprávy

Zamedzenie prístupu do priestoru okolo kabíny vodiča vo vozidlách MHD je na základe odporúčania Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania