Zber BRO - nábrežie A. Kmeťa

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Alena Marošová 21. októbra 2014

Dobrý deň,
chcem sa opýtať prečo sa zber veľkoobjemového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v prípade miesta "nábrežie A. Kmeťa" scvrkol na 3 dni, namiesto pôvodného týždňa (už druhý rok). Ostatné lokality všetky majú rozpis na týždeň. Na nábreží A. Kmeťa a priľahlých uliciach sú samé rodinné domy so záhradami. Biologický odpad je zakázané páliť i dávať do bežných zberných nádob. Jedinou možnosťou je jarný a jesenný zber. Ako môže pracujúci občan stihnúť 3-dňový termín ? V pondelok cez pracovnú dobu je kontajner pristavený, popoludní už úplne plný. V stredu počas pracovnej doby je kontajner odvezený. Takže pre zamestnaného občana zostáva 1 deň, ak vtedy nemôže, má smolu. Ešte väčší problém je s BRO, konáre a lístie zo záhrad by sa mali zberať celý mesiac, a nie 3 (v skutočnosti 2) dni.
Obyvatelia nábr. A. Kmeťa a priľahlých ulíc si takisto platia za odvoz odpadu a smetí ako všetci ostatní obyvatelia mesta, prečo teda toto časové obmedzenie?
Ako námet na zlepšenie uvádzam opatrenia mesta Piešťany, kde v oblastiach s rodinnými domami sú pristavené kontajnery na konáre a biologický odpad po celý rok a podľa potreby sa vyprázdňujú. Potom ten náraz na jar a na jeseň nie je taký výrazný ...

22. október 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko ako aj prípadné riešenie podnetu zabezpečí odbor výstavby MsÚ.
Rád by som však doplnil, že ďalšou z možností vývozu odpadu, ktorú môžu obyvatelia kedykoľvek využiť je vyviesť odpad do zberného dvora. Urobiť tak môžete bezplatne. Viac informácií o zbernom dvore nájdete TU: http://www.prievidza.sk/obyvatel/zber-odpadu/zberny-dvor-odpadov/


Michal Ďureje
hovorca mesta
22. október 2014

alena.marosova

O možnosti odviezť odpad do zberného dvora samozrejme viem a tiež ju, keď treba, využívam (napr. počítač, práčka, chemické odpady - farby). Ale mám si najať nákladné auto na odvoz konárov a lístia ? Ako inak by som BRO odviezla ? Iste sa dá nájsť normálne riešenie, a síce, že obyvatelia nábr. A. Kmeťa a priľahlých ulíc budú mať na zhromaždenie odpadu a BRO taký istý týždeň, ako všetci ostatní v meste ...
27. október 2014

Odpoveď samosprávy

Systém pristavovania veľkoobjemových kontajnerov je určený Všeobecne záväzným nariadením č.149/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza a to v čase jarného a jesenného upratovania mesta. Plán rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov je schvaľovaný výborom volebného obvodu a následne MsR. Z dôvodu umožnenia likvidácie odpadu a zabezpečenia dostupnosti veľkoobjemových kontajnerov pre všetkých obyvateľov mesta sú niektoré veľkoobjemové kontajnery pristavované na menej dní a následne sú prideľované na iné stanovište. Ak urobíme porovnanie lokalít s prepočtom trvalo prihlásených osôb napríklad pre lokalitu Dlhá ulica, Nábrežie sv. Cyrila kde je trvalo prihlásených viac ako 3000 osôb s počtom stanovíšť 3 na sedem dní a porovnali ju s lokalitou Piesky kde je trvalo prihlásených približne 800 obyvateľov s počtom stanovíšť 2 v trvaní 1VOK sedem dní a 1VOK tri dni , tak je zrejmé, že lokalita Piesky nie je nezvýhodňovaná pred inými lokalitami mesta. Ďalšou možnosťou likvidácie komunálneho odpadu je jeho odovzdanie v prevádzke zberného dvora na Garážovej ulici č.1. Zberný dvor je prevádzkovaný spoločnosťou T+T, a.s. celoročne. V prípade podnetov obyvateľov mesta a volebného výboru na zmenu miest a termínov umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sa nimi budeme zaoberať.

Andrea Nikmonová
vedúca oddelenia výstavby a
životného prostredia
Mestský úrad
27. október 2014

Alena Marosova

Možno som to nie jasne vyjadrila, že chýba hlavne možnosť vývozu BRO, veď Piesky sú samé rodinné domy so záhradami. Konáre a lístie sa dá vyviezť do zberného dvora len nákladnými autam ! Čo by sa stalo, keby veľkoobjemový kontajner zostal len 3 dni (ak je to naozaj tak nevyhnutné!), ale BRO by sa zhromažďovalo aspoň týždeň ?
03. november 2014

Kristína

Pripájam sa k vyjadreniu nevôle s režimom pristavovania veľkoobjemových kontajnerov v niektorých prievidzských obvodoch. Odporúčam prehodnotiť spôsob, aký uvádzate pri určovaní doby pristavenia na základe trvalo prihlásených obyvateľov, najmä v rámci jesenného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Predpokladám, že z bytových fikusov (ani na jeseň) nevzniká porovnateľné množstvo BRO ako zo záhrad.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania