Ulica A. Žarnova-Mestský mobiliár-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Denisa 16. októbra 2023

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou týkajúcou sa Materskej školy Malonecpalská a stravovania. Materskú školu navštevuje môj 5 ročný syn, ktorý má laktózovú intoleranciu. Jedáleň zabezpečuje špeciálnu bezlepkovú stravu pre deti, ktoré majú celiakiu, ale nie stravu pre deti s laktózovou intoleranciou. Na vyžiadanie som doručila aj lekárske potvrdenie pre materskú školu, ktoré túto diagnózu synovi potvrdzuje. Počas celého týždňa mu zabezpečujem prevažne stravu ja a nosím ju osobne do školského zariadenia. Rada by som sa informovala, či je možné zo strany mesta Prievidza alebo zo strany školy zabezpečiť v stravovacom zariadení taktiež bezlaktózovú stravu v takom rozsahu, ako to je v prípade detí s celiakiou.

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a odpoveď.

16. október 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko poskytne Odbor školstva MsÚ.
Kto? Odbor školstva
Kedy? Po preverení situácie

Dalibor Snoha
Mesto Prievidza
18. október 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, zabezpečovanie akéhokoľvek druhu diétneho stravovania v školskej jedálni sa riadi predpismi a legislatívou určenou pre oblasť školského stravovania. Základným a najdôležitejším princípom vyplývajúcim z predpisov je vytvorenie adekvátnych personálnych, materiálno - technických a priestorových podmienok diétneho stravovania tak, aby nedochádzalo ku kríženiu jednotlivých prevádzok prípravy diétneho stravovania. Zabezpečenie takejto prevádzky je náročné z hľadiska personálneho obsadenia, a to z dôvodu nedostatku zamestnancov vyučených v odbore kuchár, tiež z dôvodu nutnosti samostatného vybavenia drobným kuchynským inventárom ( hrnce, nože a pod.), ale tiež vyčlenenia samostatného priestoru vybaveného veľkokuchynským zariadením. V školskej jedálni ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. mesto Prievidza vytvorilo požadovanú samostatnú prevádzku na prípravu a výdaj bezlepkovej stravy. Vytvorenie ďalšej prevádzky, napr. na prípravu a výdaj diétnej stravy pre deti s laktózovou intoleranciou, z vyššie uvedených dôvodov nie je možné.
Avšak v školskej jedálni ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. sa okrem detí s bezlepkovou diétou stravuje približne 20 detí, ktoré majú rôzne iné intolerancie. Rodičom detí s laktózovou intoleranciou vychádzajú v ústrety tak, že mlieko a nátierky nahrádzajú iným nápoj a stravou.
Pani vedúca školskej jedálne má zavedený systém evidencie detí vyžadujúcich si diétne stravovanie, ktorým vytvára vlastné jedálne lístky a ich vhodnosť či nevhodnosť pravidelne konzultuje s rodičmi detí. Úplnou samozrejmosťou v tejto školskej jedálni je možnosť donášky vlastnej stravy a zabezpečenie jej adekvátneho vydania dieťaťu. Prevažná väčšina rodičov, detí a žiakov sú spokojní so službami tejto školskej jedálne, o čom svedčí vysoký počet stravníkov.
Vedúca školskej jedálne v ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. spolu so svojimi kolegyňami zabezpečuje pre stravníkov nadštandardné služby za čo im patrí poďakovanie a úcta.

Mgr. Beata Révayová, Odbor školstva, MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania