Rekonštrukcia plochy pred Priorom

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 20. augusta 2015

Z akého dôvodu už niekoľko týždňov stoja práce na rekonštrukcii plochy pred Priorom ? Podľa informačnej tabule na oplotení mala byť stavba ukončená do 31.8.2015, čo by už ale nestihol ani David Copperfield.
Kedy bude rekonštrukcia plochy hotová ?

24. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko k podnetu zabezpečí Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku. Pripomíname, že ide o stavebnú činnosť súkromného subjektu.

Michal Ďureje
hovorca mesta
09. september 2015

Odpoveď samosprávy

Stavebník môže stavbu uskutočňovať iba na základe právoplatného rozhodnutia stavebného úradu. Povolenie bolo vydané po doplnení všetkých nevyhnutných podkladov 04.09.2015. Označenie stavby na stavenisku vychádza z vydaného rozhodnutia. Stavebník bol upozornený na chybné údaje na informačnej tabuli. Stavebné povolenie na celú stavbu (aj v rámci existujúce budovy ROC) bolo vydané v roku 2004. Vzhľadom k tomu, že bolo požiadané o zmenu stavby pred jej dokončením v tejto časti a rozhodnutie vydané dňa 04.09.2015, je stavebník povinný uviesť aktuálne údaje.

Celá stavba bude dokončená do roku 2020. Táto zmena stavby je jej súčasťou, avšak podľa vyjadrenia stavebníka má záujem ukončiť ju čo najskôr.


Marta Davidesová
Oddelenie stavebného poriadku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania