Rozkopávka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Neriešený
meno
Anonymný užívateľ 28. marca 2016

Pri oprave vodovodného potrubia na sídlisku Kopanice bol poškodený chodník, betónový žľab a prejazdom mechanizmov aj verejná zeleň. Tiež bola poškodená zámková dlažba na chodníku vedľa autobusovej zastávky.

1. Bol už stanovený termín, dokedy bude VŠETKO uvedené do pôvodného stavu ?

2. Zabezpečí príslušný odbor mestkého úradu, aby bola rozkopávka opravená v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu ? Teda:
- oprava zámkovej dlažby
- oprava betónového žľabu
- odvezenie štrku a nie jeho rozhrnutie po trávniku
- úprava všetkých vyjazdených koľají na verejnej zeleni.

01. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko ako aj prípadné riešenie zabezpečí oddelenie životného prostredia MsÚ.

Michal Ďureje
hovorca mesta
11. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Pôvodca rozkopávky je povinný upraviť verejnú zeleň do zodpovedajúceho stavu, to znamená odstránenie stavebného materiálu, vyrovnanie plochy a výsev trávnika. Uvedené sa týka nielen samotného výkopu, ale aj terénu, kde došlo k nutnému prejazdu mechanizmov. Termín úpravy je závislý na podmienkach počasia, v zimnom a jarnom období však najneskôr do konca mája.

Beata Drozdová
Referent pre životné prostredie
Mestský úrad
22. august 2016

Anonymný užívateľ

Podľa odpovede referentky pre životné prostredie mal byť terén uvedený do zodpovedajúceho stavu do konca mája 2016. Je už koniec augusta a terénne úpravy vykonané neboli. Na trávniku sa nachádza množstvo štrku, rozobratý betónový žľab nie je opravený, rovnako ako poškodená dlažba na chodníku vedľa autobusovej zastávky.

Kedy bude rozkopávka kompletne opravená ? Dohliada vôbec niekto na mestskom úrade na plnenie termínov opráv rozkopávok a rovnako kvalitu ich opráv ? Silno o tom možno pochybovať.
16. december 2016

Anonymný užívateľ

Rozkopávka nie je ani po 9-tich mesiacoch opravená - namiesto betónového žľabu je iba kopa štrku, ktorý je vysypaný aj na trávniku, o oprave poškodeného chodníka, ktorý bol vybudovaný iba v roku 2013 môžeme iba snívať. Mestu to ale evidentne neprekáža a zrejme je spokojné, ako mu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ničí majetok. Podnet NERIEŠENÝ.
19. december 2016

Anonymný užívateľ

Fotka k aktualizácii

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania