Poruchy vozovky - Clementisa

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 17. júla 2017

Vozovka na časti ulice Clementisa bola zrekonštruovaná iba v roku 2013 a je stále v záruke. V súčasnosti sa už ale na vozovke nachádza viacero závažných porúch - rozsiahle priečne trhliny na celú šírku vozovky, na jednom mieste sa dokonca vytvoril výtlk.

1. Kontroluje samospráva PRAVIDELNE (aspoň raz ročne) stav zrekonštruovaných vozoviek, ktoré sú v záruke a bezodkladne uplatňuje prípadné reklamácie ?

2. Koľko reklamácií vozoviek v záručnej 5-ročnej dobe uplatnila samospráva na základe vlastných zistení od roku 2013 ?

3. Kedy uplatní mesto reklamáciu na uvedené závady vozovky ?

18. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za zaslanie podnetu.
Samospráva kontroluje stav vozoviek v meste dvakrát ročne - na jar a na jeseň. Bližšie sa k podnetu vyjadrí oddelenie výstavby MsÚ a mestská spoločnosť TSMPD.

Marián Kucman
referent pre projekty a podnety obyvateľov
Mestský úrad Prievidza
20. júl 2017

mirec ........

pan Kucman môzete prezradit mená tych čo to dva krat do roka kontroluju?
25. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Na opravy komunikácie nie je možné u realizátora – Strabag s.r.o., uplatňovať reklamáciu prác v záručnej dobe, nakoľko v Zmluve o dielo č 2014/EE/01/029, čl. 10.6, bola dohodnutá na 2 roky odo dňa odovzdania a prevzatia diela, t. j. od 1.10. 2014 do 1.10. 2016. Na základe obhliadky na mieste stanovíme ďalší postup.

Martin Hammer
referent výstavby
Mestský úrad Prievidza
09. október 2017

Odpoveď samosprávy

V priebehu mesiaca september vykonávame údržbu komunikácií na uliciach Včelárska, Clementisa v podobe zalievanie trhlín stálopružnou zálievkou hmotou. V súčasnosti je zrealizovaných niečo vyše 3 000 m. Po ukončení týchto prác pristúpime aj k opravám drobných lokálnych porúch a tým spomínané komunikácie zakonzervujeme pred zimou a predĺžime ich životnosť.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania