Pripravovaná oprava cesty - Mariánska ulica

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 17. júla 2017

Povrch cesty na Mariánskej ulici má byť súvisle opravený v rokoch 2017-18 a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Avšak rekonštrukcia je naplánovaná nelogicky:

1. Zrekonštruovaný úsek bude úplne nezmyselne končiť už v križovatke s Medzibriežkovou ulicou a nie cca 20 metrov ďalej v smere do centra. Takto zostane jediný úsek cesty v dezolátnom stave, pričom povrch cesty je hrboľatý a viackrát opravovaný. Ďalej smerom do centra je už relatívne nová vozovka z roku 2005.

2. Nebude zrealizované napojenie až po koniec smerových oblúkov v križovatkách s ulicami Medzibriežková, Medveckej a Benku, pričom sú to tankodromy bez plánovanej súvislej opravy.

Všetko je vidieť na priložených fotkách.

Bude rozsah rekonštrukcie vozovky upravený na základe tohto podnetu ?

18. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za zaslanie podnetu.
Vyjadrí sa odd. výstavby MsÚ Prievidza.

Marián Kucman
referent pre projekty a podnety obyvateľov
Mestský úrad Prievidza
17. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza – rozsah predmetu opráv obsahuje aj čiastočné úpravy napojení smerových oblúkov v križovatkách s prípojnými ulicami v celom rozsahu predmetu obstarávania, teda nielen ulíc Novackého a Mariánskej ulice. Opravovaný úsek MK na Mariánskej ulici bude končiť v križovatke s Medzibriežkovou ul. z dôvodu posúdenia zostávajúcej časti MK ako vyhovujúcej bez nutnosti vykonania opráv podľa predmetu obstarávania.

Martin Hammer
referent oddelenia výstavby

04. máj 2018

Tomáš

Paráda :) len 9 mesiacov Vám trvalo zareagovať p. Hammer
31. júl 2018

Michal Dobiaš

Dobrý deň. V roku 2018 bola vykonaná celoplošná oprava ciest na uliciach Novackého a Mariánska.
Všade tam, kde to technické možnosti umožnili, boli opravené aj nájazdy na bočné ulice. Tie budú postupne tiež opravované v rámci finančných možností mesta. Požiadavku na opravu cesty na Mariánskej ulici považujeme za splnenú.

Ďakujeme za podnet.

Michal Dobiaš
poslanec MsZ Prievidza.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania