Pripravovaná oprava cesty - Novackého

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 17. júla 2017

V rokoch 2017-18 má byť opravená vozovka na ulici Novackého. Avšak rekonštrukcia je naplánovaná nezmyselne:

Na celom úseku nemá byť zrealizované ani jediné (!!) aspoň čiastočné napojenie v smerových oblúkoch v križovatkách. Našťastie pri predchádzajúcej rekonštrukcii cesty pred viac ako 15-timi rokmi boli zrealizované čiastočné napojenia v smerových oblúkoch vo väčšine križovatiek, teda pri plánovaní opravy vozovky sa v tej dobe používal zdravý rozum.

Je ale postavené na hlavu, že sa nemá zrealizovať napojenie aspoň po úroveň chodníka v smerovom oblúku v križovatke s cestou vedúcou k parkovisku pri CVČ.

Rovnako nezmyselné je plánované napojenie na ulicu Energetikov, ktorá má ktorá má byť pritom zrekonštruovaná až v rokoch 2018-19.

Bude rozsah rekonštrukcie vozovky upravený ?

18. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko poskytne oddelenie výstavby MsÚ Prievidza.

Marián Kucman
referent pre projekty a podnety obyvateľov
Mestský úrad Prievidza
25. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza – rozsah predmetu opráv obsahuje aj čiastočné úpravy napojení smerových oblúkov v križovatkách s prípojnými ulicami v celom rozsahu predmetu obstarávania, teda nielen Ulice Novackého a Mariánskej ulice. Opravovaný úsek miestnej komunikácie na Mariánskej ulici bude končiť v križovatke s Medzibriežkovou ul. z dôvodu posúdenia zostávajúcej časti miestnej komunikácie ako vyhovujúcej bez nutnosti vykonania opráv podľa predmetu obstarávania.

Martin Hammer
referent výstavby
Mestský úrad Prievidza
29. júl 2018

Michal Dobiaš

Dobrý deň.
Požiadavka je splnená. Rekonštrukcia cesty na Ul. Novackého a Mariánska sú ukončené. Všade tam, kde nám to technické možnosti umožnili sme zrealizovali aj napojenie na bočné cesty. Na fotke vidieť práve spomínanú križovatku k CVČ Spektrum Prievidza podľa požiadavky.

Ďakujeme za podnet.
Michal Dobiaš
poslanec MsZ Prievidza

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania