Šulekova ulica-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení

Dobry den, Oproti vchodu c.11 na travnatej ploche odokryty kanal. Nebezpecne pre deti

01. máj 2020

Zdenko

Zem si sadla a je tam opäť jama veľká. Dokonca na dvoch miestach pri sebe
04. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Riešenie zabezpečí oddelenie výstavby.
Kto? Odbor výstavby
Kedy? jar 2020

Michaela Bartušová
Mesto Prievidza
07. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
preverením podnetu obhliadkou na mieste pre upresnenie identifikácie šachty v zeleni možno konštatovať nasledovný stav. V zmysle zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, bolo vykonané šetrenie majetko - pravných vzťahov k predmetnému územiu a trasovaniu inžinierskych sietí, ktorého výsledkom bolo, že mesto Prievidza nie vlastníkom celého priľahlého pozemku a v uvedenom priestore sa nenachádzajú trasy podzemných inžinierskych sietí. Na základe uvedeného vyzveme vlastníka priľahlého pozemku, či predmetná šachta nie je v jeho majetku s výzvou o zabezpečenie predmetnej šachty.

Ing. Martin Hammer
oddelenie výstavby

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania