Bojnická cesta-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený

, výskyt inváznej dreviny (nepôvodný druh) „Pohánkovca.“ Fallopia sp. (syn. Reynoutria), ktorý sa samovoľne šíri a vytláča pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov, Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Tento typ rastliny je rozšírený popri rieke Nitra, pri cyklochodniku, tiež k umyvarke čistô, kde tvorí pomerne husté krovia...

27. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zabezpečí oddelenie životného prostredia.

Michaela Bartušová
Mesto Prievidza
03. september 2020

Janka

Dobrý deň, situácia nezmenená. Dokonca nové kríky vyrastajú pár metrov od materskej rastliny.. Termin likvidacie bol koncom augusta... Rastliny aj v iných častiach mesta, pri futbalovom štadióne...
03. september 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, podnet opätovne zasielame samospráve.

Admin OPS
centarova.odkaz@gmial.com
16. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnet je v riešení. Uvedená zeleň (pohankovec) bude mechanicky odstránená.

Ing. Lenka Haragová
referent ŽP – ochrany prírody a krajiny
25. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pohankovec je pravidelne viackrát za rok mechanicky odstraňovaný, ale takýto zásah je potrebné uskutočniť niekoľko rokov po sebe, aby sa pohankovec úplne odstránil.

Oddelenie životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania