Uhrova-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: Stará Turá

Vyriešený
meno
Ľuboš Rybnikár 16. februára 2022

Na pozemku p.č. 1243/2 v k. ú. Stará Turá sa buduje ilegálna - čierna stavba. Buduje sa oporný múr, prebiehajú intenzívne výkopové a betonárske práce, osádzajú sa technické zariadenia. Napriek tomu, že spoluvlastníci susedných nehnuteľností sme na uvedenú skutočnosť písomne upozornili stavebný úrad, cca pred dvoma týždňami, tento sa vecou odmietol zaoberať. Svojou činnosťou, resp. nečinnosťou tak napomáha k pokračovaniu nezákonnej činnosti.

18. február 2022

tomino

Zablatene komunikacie, poškodený prilahly chodnik prosim o okamžitú nápravu. Prečo Technicke služby pracuju na súkromnej stavbe? Kto je za projektom a kedy bol projekt riadne schvaleny?
18. február 2022

Ľuboš Rybnikár

Re tomino
Práveže mi nie je známe žiadne vydané rozhodnutie - či územné - o umiestnení stavby ani stavebné povolenie. Podľa vyjadrenia odboru výstavby MsÚ bola na pozemku iba ohlásená drobná stavba - budovanie oplotenia. Takže sa stavia pravdepodobne na čierno, na drzáka, pred očami všetkých, aj zrakom mestského úradu. A nič sa nedeje.
22. február 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Rybnikár,
ďakujeme za Váš podnet. Dňa 21.02.2022 o 10:00 hod. Mesto Stará Turá, Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP zvolalo stretnutie a miestnu obhliadku na pozemku p. č. 1243/2 v k. ú. Stará Turá. Mesto Stará Turá – stavebný úrad konštatovalo, že na pozemku parcely číslo 1243/2 v k. ú. Stará Turá prebieha stavebná činnosť podľa Stavebného rozhodnutia, ktoré je vedené pod spis. zn. 17416/MSUST/VYS/3706/2021 zo dňa 14.12.2021a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2021 v zmysle overenej projektovej dokumentácie. Tak isto konštatovalo, že stavená činnosť je v súlade s ohlásením drobnej stavby zo dňa 15.12.2021, ktoré je vedené pod spis. č. 17339/MSUST/VYS/3825/2021. Mesto Stará Turá konštatuje, že na danom pozemku prebiehajú výkopové práce, ktoré realizuje spoločnosť Reprogas, s. r. o. za účelom výmeny plynovodu pod názvom „Stará Turá – Mýtna ÚO 00633“, pre ktorú bolo vydané Stavebné rozhodnutie 15753/MSUST/VYS/2853/2021 zo dňa 07.10.2021 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2021.
Mesto Stará Turá neeviduje žiadnu nelegálnu stavbu, alebo stavebnú činnosť na pozemku parcely 1243/2 v k. ú. Stará Turá.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
22. február 2022

tomino

Prosim o aku drobnu stavbu sa jedna? Na foto je riadne obrovska stavba ktorej základy boli dnes zaliate betónom. Na stavbe som bol a stavbári mi potvrdili stavbu autoumyvačky. Má tato autoumyvačka riadne stavebné povolenie? Kedy bol v meskom zastupitelstve schvaľovaný zámer tejto autoumývačky, ktora sa zrejme aj nachádza na pozemkoch DHZ a určite mali právo sa vyjadriť k danej stavbe aj okolití majitelia.

Prečo ste uzavreli tento podnet keď ste neodpovedali na moje otazky?

Ďakujem sa skorú odpoveď.

Tomino
22. február 2022

Ľuboš Rybnikár

odpoveď pre Tomino:
cca od konca januára 2022 sme - spoluvlastníci susedných nehnuteľností, bombardovali odbor výstavby upozorneniami na nezákonnú stavbu. Vychádzali sme z faktu, že nám ako zrejmým účastníkom konania bolo oznámené začatie územného konania, nebolo nám ale doručené rozhodnutie o uniestnenéí stavby ani rozhodnutie o povolení stavby. Legitímne sme sa teda domnievali, že ide o nelegálnu stavbu. tento fakt podporil nekvalifikovanými vyjadreniami aj odbor výstavby mestského úradu. Obsahom oznámení bolo, že na pozemku bola ohlásená drobná stavba a oprný múr nie je oporný múr. Až na základe podnetu pre starostu cez stránku mesta nám bolo oznámené, že Mesto Stará Turá vydalo rozhodnutím stavebné povolenie.. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v decembri 2021. Uvedené rozhodnutie nebolo doručené vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorým priamo zo stavebného zákona vyplýva postavenie účastníkov konania. Okamžite po zistení tejto skutočnosti som podnikol právne kroky na nápravu nezákonného stavu. Najviac ma zarazil fakt, ako pracovníci mestského úradu odignorovali účastníkov konania. Urobtťe si názor sám.
08. apríl 2022

Ľuboš Rybnikár

A stále žiadna jednoznačná odpoveď, dookola to isté.... zahmlievanie, zatajovanie, a zjavné lži.. 30 m dlhý oporný múr vysoký miestami cca 3 m nie je oporný múr ,ale oplotenie.. To sú skutočne jvalifikované a pozoruhodné závery, hodné odborníkov, ktorí sa pod ne podpísali. Ešte mi nedá nevyjadriť sa k opornému múru - z môjho laického pohľadu človeka, ktorý podľa odborníkov z mestského úradu nedokáže posúdiť čo je a čo nie je oporný múr, vidím vždy keď idem okolo potenciálne nebezpečnú stavbu, na ktorú pravdepodobne nebolo vydané stavebné povolenie. Z toho možno vyvodiť, že pravdepodobne ani nebol vypracovaný projekt kvalifikovanou osobou. Vzhľadom na skutočnosť, že hneď vedľa oporného múru (pardon, oplotenia..) ide chodník po ktorom chodia ľudia, nemôžem sa ubrániť pocitu, že ide o život a zdravie ohrozujúcu stavbu. A pokiaľ sa nič nestane (a želám si aby sa nestalo), bude všetko v poriadku.(?)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania