Hlavná-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

V riešení
meno
Natália Salaiová 09. septembra 2019

Dobrý deň, pán primátor,

rada by som sa informovala, kedy bude možné propagovať súkromné služby na stránke mesta a v mestskom rozhlase.

Od septembra otvárame v Stupave jazykovú školu. Boli by sme rady, keby sa o možnostiach štúdia cudzích jazykov dozvedelo čo najviac Stupavčanov a myslíme si, že práve mesto by malo mať záujem v podporovaní služieb tohoto typu.

Vieme, že v roku 2009 bolo publikované Záhorácke informatórium, v ktorom boli sústredené všetky podnikateľské subjekty na území mesta. Prečo v takomto alebo podobnom informatóriu nepokračujeme? Prečo nie je možné propagovať svoju podnikateľskú činnost na stránke mesta, keď ako občan s trvalým pobytom v Stupave platím dane?

Vopred ďakujem za vybavenie môjho podnetu,

Natália Salaiová

21. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Uvádzam stanovisko pána primátora ku Vášmu podnetu:
------------------------------------------------------
Vážená pani Salaiová,

dovoľte mi v krátkosti reagovať na Váš podnet. Oficiálna webová stránka mesta, ako aj mestský profil na sociálnej sieti nemajú komerčný charakter a teda neslúžia na propagovanie podnikateľskej činnosti. Ak by sme pristúpili čo i len k jednej výnimke, žiadali by ju aj ostatné podnikateľské subjekty a stránka by bola zahltená komerciou. Na oficiálnych informačných kanáloch mesta Stupava (webová stránka, FB profil) uverejňujeme primárne informácie o kultúrno-spoločenských podujatiach, oznamy mestských organizácií (Mestské kultúrne a informačné centrum, Mestská knižnica Ruda Morica, Verejnoprospešné služby Stupava, Vodárne a kanalizácie, základná škola, materské školy, Dobrovoľný hasičský zbor, zdravotníctvo a pod.), príp. oznamy iných spoločností, ktorých zverejňovanie je nutné (BVS, SPP, ZSE... – informácie o odstávke vody, plynu, elektrickej energie).

Čo sa týka mestského rozhlasu, niekoľko rokov späť mesto ponúkalo možnosť komerčnej propagácie, avšak čoraz častejšie prichádzali podnety a sťažnosti, že občanom hlásenia mestského rozhlasu vadia. Vedenie mesta preto v minulosti pristúpilo k rozhodnutiu, že v hláseniach rozhlasu sa ponechajú len akútne oznamy, informácie o vybraných mestských podujatiach a smútočné oznámenia. Napriek tejto eliminácii oznamov po každom hlásení rozhlasu aj naďalej prichádzajú telefonáty a sťažnosti občanov, ktorí žiadajú úplné vypnutie mestského rozhlasu. Všetkým vyhovieť nedokážeme.

Do budúcna uvažujeme nad informačnou brožúrkou, v ktorej by boli sústredené všetky podnikateľské subjekty mesta, v tejto chvíli Vám však neviem zadefinovať konkrétny termín.

Možnosť komerčnej inzercie ponúkajú v súčasnosti Stupavské noviny, ktoré vychádzajú v náklade 6000 kusov a pokrývajú väčšinu domácností v meste Stupava.

S úctou

Mgr. Peter Novisedlák, MBA
Primátor mesta Stupava
------------------------------------------------------

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
09. september 2019

JankaDanka

Dobrý deň
chcela by som k diskusii podotknúť, že v rámci hlásení mestského rozhlasu mesto poskytuje informáciu o ponuke súkromného podnikateľa na predaj nosníc. Môžem sa opýtať, aký je rozdiel medzi ponukou súrkomného podnikateľa zo Záhorskej Bystrice a ponukou podnikateľky zo Stupavy ktorá rozširuje možnosť zmysluplného využitia voľného času pre obyvateľov mesta?
Ďakujem

Pre inzerát ktorý spomínam (a je zverejňovaný mestom pravidelne) posielam aj link jeho uverejnenia priamo na stránke mesta):
https://www.stupava.sk/uradna-tabula/hlasenia-mestskeho-rozhlasu/sukromny-podnikatel-ponuka-na-predaj-3994.html?kshowback=

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania