Nedokončený chodník

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Peter 13. júna 2016

dosť dlhú dobu sa s týmito chodníkmi nič nedeje

17. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Mesto Trebišov Rozhodnutím č. 3327/2200/2015-Ive stanovilo pre Trebišovskú energetickú, s. r. o. podmienky pre pokládku teplovodného potrubia. Trebišovská energetická, s. r. o mala zrealizovať trasu teplovodu od ZŠ na Ulici M. R. Štefánika ku kotolni cez sídlisko na Škultétyho ulici celú v telese chodníka. Chodník bol v dezolátnom stave, po starých prekopávkach boli úseky bez obrubníkov, nerovný a na viacerých miestach prepadnutý povrch. Trebišovská energetická, s. r. o. po dohode s mestom zrealizovala osadenie obrubníkov, prípravu a zhutnenie podkladu v telese chodníka 8 cm pod úrovňou výšky obrubníkov. Pokládku zámkovej dlažby zrealizuje mesto vo vlastnej réžii pracovníkmi stavebnej skupiny. Chodník bol mestu odovzdaný 10.5.2016. Mesto následne zrealizovalo vyčíslenie potrebných materiálov na stavebný materiál a prieskum trhu. Zámer na realizáciu chodníka musí byť predložený na odsúhlasenie komisii výstavby a finančnej komisii a mestskému zastupiteľstvu, a to vrátane podkladov k realizácii verejného obstarávania.

Ing. Ján Bogda

referent pre výstavbu


Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ
30. jún 2016

Igor Siládi

Nedokončené chodníky

Kedy budú konečne dokončené chodníky po výmene teplovodných potrubí.
04. november 2016

Erich Janok

Dobrý deň, v prvom rade, a to je najhlavnejšie, ďakujem, že chodník už existuje. Fotky predpokladám doloží mesto ako realizátor. Zároveň ale chcem požiadať, aby všetky ďalšie podobné realizácie mali riadny stavebný dozor a zodpovednosť za každú časť. Verte, nikto z vas by za takú robotu na vlastnom dvore neplatil bez komentára. A tu je len jasné-jedni postavili krivé obrubníky a druhí sa do nich nejak snažili "vstrepať" dlažbu. Výsledkom je nejaký chodník...
V každom prípade, ďakujeme, že už nebudeme ďalšiu zimu nosiť blato. Zvyšné chodníky na sídlisku si ale isto zaslúžia samostatný podnet.
28. december 2016

Odpoveď samosprávy

Keďže sa nestaval nový chodník, ale opravoval sa ten pôvodný, spoločnosť Trebišovská energetická iba dopĺňala chýbajúce obrubníky. Problémom pri pokladke dlažby boli odchýlky v šírke chodníka, a to v miestach pôvodných obrubníkov. Priebeh stavebných prác bol kontrolovaný pracovníkmi oddelenia výstavby MsÚ. Chodník je po oprave (október 2016) v dobrom stave, aj po stránke funkčnosti aj tej estetickej.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ
28. december 2016

Erich Janok

Aj tej estetickej...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania