L. Svobodu-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
xDD 01. septembra 2020

Dobrý deň, na ulici L.Svobodu nie je stále možnosť pripojenia k internetu formou optického kábla ale len pomocou starých technológii. Tiež tu bývajú študenti a pracujúci ľudia, ktorí využívali pár mesiacov dozadu internet k dištančnej forme štúdia a home office a s dostupnou technológiou to bolo náročné.

Nedávno upozornila na rovnaký nedostatok občianka mesta na ulici Petronovej a Ružovej.

Plánuje sa zaviesť aj na túto ulicu optický internet? Bolo by mesto v takomto prípade nápomocné? Na okolitých uliciach je táto možnosť pripojenia na internet od spoločnosti E-max, rovnako aj na sídlisku Sever. Rovnako v meste sa vraj rozširuje optická sieť od ďalšej spoločnosti.

Možno je táto otázka rovnako určená aj týmto spoločnostiam, preto budem rád za skoré vyjadrenie sa mesta a spoločnosti.

24. september 2020

xDD

Dobrý deň, vie mi teda niekto kompetentný odpísať po skoro mesiaci na moju otázku? Situácia sa aktuálne vyvíja ako vyvíja, preto ma veľmi zaujíma odpoveď mesta, keďže je znovu vyššia šanca, že bude homeoffice a dištančná forma štúdia znovu aktuálna.
10. november 2020

xDD

Dobrý deň, vie sa už niekto kompetentný vyjadriť k tejto otázke? Ďakujem
20. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
samospráva mesta Trebišov je pripravená byť nápomocná pri riešení problému vybudovania optickej siete na Ul. L. Svobodu. S cieľom budovania optickej siete bolo uskutočnené už aj stretnutie s operátorom, ktorý ponúka komplexné služby.
Berúc do úvahy technickú stránku tejto problematiky - zložitosť uloženia optického kábla v danej lokalite, spoločnosť požiadala o isté časové obdobie na ekonomické prehodnotenie akcie. Z tohto dôvodu zatiaľ nebolo mestu prezentované/ doručené definitívne rozhodnutie zo strany operátora.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
referent pre výstavbu, MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania