Ulica Trhová-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Ivan 24. augusta 2021

Dobrý deň.
V školách v súvislosti s tzv. obedmi zadarmo boli zavedené poplatky réžia, ako doplatok k obedu z dôvodu nedostatočnej dotácie.
Teraz je obed hradený znovu rodičmi. Prečo teda nieje zrušený poplatok réžia ?

24. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? Odbor školstva, mládeže a športu

Mesto Trnava
24. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. V zmysle novely zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nie je pravda, že poplatok za obed hradí zákonný zástupca v plnej výške. Naďalej existuje možnosť, aby dieťaťu/žiakovi bola pridelená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Taktiež nie je pravda, že poplatok na režijné náklady sa zaviedol len v čase „obedov zadarmo“. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka platil vždy režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a zmena neprišla zavedením „obedov zadarmo“. Túto skutočnosť je možné overiť si v zrušených VZN mesta Trnava. Ako príklad uvádzam niekoľko VZN: čl.7 ods. 2 VZN č.399 z roku 2012, ktoré bolo čl.1 ods.3 VZN č.413 upravené v roku 2013, ďalej čl.7 ods. 2 VZN č. 499 z roku 2018, čl.6 ods. 1 VZN č. 521. Momentálne sa pracuje na zmene aktuálneho VZN č.554, aby bolo aktualizované so zmeneným spomínaným zákonom, avšak aktualizácia sa týka rozdelenia detí a žiakov na tých, ktorí budú mať dotáciu na obedy a tých, ktorí dotáciu mať nebudú (terajšie VZN takto rozdelené nie je). Režijné poplatky sa rušiť nebudú, nakoľko slúžia na úhradu prevádzkových nákladov školskej jedálne (nie na nákup potravín).

Odbor školstva, mládeže a športu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania