Villa Irma

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Micro 22. mája 2017

Vila Irma už nemá fasádu, ako je na obrázku - zateplili ju.
Škoda, lebo sa nachádza v Zozname hmotných kultúrnych pamätihodností mesta Trnava.

01. jún 2017

Micro

Podľa toho, čo som videl naposledy, vzhľad fasády predsa len zachovajú :)
Hádam aj s nápisom Villa Irma :)
05. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Stavebný úrad k podnetu Vila Irma už nemá omietku uvádza: Stavebný úrad v danej veci vykoná dňa 15. júna 2017 za účasti Krajského pamiatkového úradu Trnava štátny stavebný dohľad vo veci preverenia stavebných prác realizovaných na stavbe súp. č. 1158, Ulica Kukučínova 5, Trnava, či sa realizované stavebné práce na objekte Vila Irma, zapísaného v zozname hmotných kultúrnych pamätihodností mesta Trnava, realizujú v zmysle ustanovení stavebného zákona. Na základe výsledku ŠSD stavebný úrad prijme ďalšie opatrenia.

Odbor stavebný a životného prostredia
11. október 2017

Micro

Už je to OK. Vzhľad fasády aj s nápisom zachovali...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.