Haluze zo stromov

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
erik 30. októbra 2017

Neporiadok vedľa stojiska na smetné nádoby.Polámané haluze, starý televízor, pneumatika...

03. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za podnet, ktorý je už pridelený na vybavenie Odboru dopravy a komunálnych služieb a o jeho ďalšom riešení Vás budeme informovať. Dovoľujeme si zadávateľa podnetu požiadať o kladnú alebo zápornú spätnú väzbu súvisiacu s vyriešením podnetu.

Mestský úrad Trnava
15. november 2017

erik

Skládka odpadu

Hromadiaci elektro odpad a haluze vedľa stojísk na kontajnery ktorý dlhšie už nikto nerieši.
26. november 2017

Matúš

Dlhodobo odpadom zapratané okolie smetných nádob

Pri smetných nádobách na ulici Teodora Tekela (umiestnené pred vchodmi 23 - 24) sa dlhodobo (už vyše pol roka) nachádzajú veľké kusy suchého zeleného odpadu (kríky, stromy) pochádzajúceho z neznámeho zdroja. Takéto množstvo odpadu znemožňuje priechod ku smetným nádobám, znemožňuje bezpečné parkovanie a je navyše značne neestetické. DIsponuje mesto, resp. spoločnosť zazmluvnená na odvoz odpadu, kapacitou na odpratanie tohoto odpadu?
08. júl 2018

Matúš

Opakované svojvoľné zhromažďovanie zeleného odpadu

Opakovane upozorňujeme na zhromažďovanie zelene na nevhodnom mieste, v priestore ZA odpadkovými košmi na ulici Teodora Tekela (pred vchodom č. 24). Veľké objemy zeleného odpadu (konáre stromov a kríkov) bránia v prístupe k zaparkovaným vozidlám, slúžia ako skrýša pre už aj tak premnožené hlodavce a v prípade ich vznietenia hrozí poškodenie majetku (vozidlá, mestský mobiliár). Problém je opakovane spôsobený obyvateľmi vchodu č. 8 na ul. Teodora Tekela, ktorí na toto miesto umiestňujú zvyšky svojpomocne udržiavanej zelene v okolí ch vchodu. Žiadame preto mesto v tejto súvislosti o (1) odstránenie predmetného odpadu z verejného priestranstva a (2) o radu, prípadne odporúčania k ďalšiemu postupu. Nie je takéto svojvoľné umiestňovanie zeleného odpadu priestupkom resp. nejak právne upravené?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania