Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najaktívnejšie, ulica Šafárikova ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce označenie ulíc

Západ - ulica Šafárikova
31. decembra 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Suché kríky

Západ - ulica Šafárikova
15. júla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dlhodobo odparkované vozidlo

Západ - ulica Šafárikova
10. marca 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zabudnutá kopa listov

Západ - ulica Šafárikova
09. decembra 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlky na Šafárikovej ulici

Západ - ulica Šafárikova
14. februára 2016 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk č.1

Západ - ulica Šafárikova
23. februára 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk č. 2

Západ - ulica Šafárikova
23. februára 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlky na Šafárikovej 12

Západ - ulica Šafárikova
13. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Trávnaté plochy si žiadajú mať obrubníky

Západ - ulica Šafárikova
13. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodené pieskovisko

Západ - ulica Šafárikova
14. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk č. 3

Západ - ulica Šafárikova
11. apríla 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunčná uličná vpusť na križovatke ulic Fándlyho a Kuzmányho

Západ - ulica Šafárikova
04. mája 2016 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Výtlky na ceste a chýbajúce kryty na šachtach

Západ - ulica Šafárikova
16. mája 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravné zrkadlo 1

Západ - ulica Šafárikova
23. júna 2016 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravné zrkadlá 2

Západ - ulica Šafárikova
23. júna 2016 Komentáre0 Hodnotenie0