Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Ulica Átriová ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sever - Ulica Átriová
30. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
September 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-vertikálna značka-poškodená

Sever - Ulica Átriová
27. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-vertikálna značka-poškodená

Sever - Ulica Átriová
16. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Júl 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-chodník-znečistený

Sever - Ulica Átriová
05. júla 2020 Komentáre8 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sever - Ulica Átriová
05. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-detské ihrisko-potrebná údržba

Sever - Ulica Átriová
21. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-strom-suchý

Sever - Ulica Átriová
12. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-cesta-výtlk

Sever - Ulica Átriová
01. októbra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Júl 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-trávnatá plocha-nepokosená

Sever - Ulica Átriová
04. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Jún 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-cesta-znečistená

Sever - Ulica Átriová
19. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Martina Benku-znečisťovanie-pôdy

Sever - Ulica Átriová
03. apríla 2019 Komentáre6 Hodnotenie1
December 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Átriová-kôš-preplnený

Sever - Ulica Átriová
02. januára 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Invazívne dreviny

Sever - Ulica Átriová
23. júla 2018 Komentáre2 Hodnotenie1
Júl 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neodvezená tráva

Sever - Ulica Átriová
03. júla 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2016
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutý chodník

Sever - Ulica Átriová
01. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0