Cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky), J. Považana ulica

Chýbajúci schodík

- J. Považana


29. októbra 2016

Zodpovednosť: Žiar nad Hronom

V riešení