Bytčianska-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Rado Hapl 14. marca 2019

Dobrý deň,
Chcel by som upozorniť na katastrofálnu situáciu na ulici Bytčianska v Považskom Chlmci v časti od križovatky s ulicou Pod skalkou po ulicu Na Hôrke. V tejto časti chýba akýkoľvek chodník pre chodcov! Keďže sa doprava na ulici Bytčianska neustále zahusťuje a často touto hlavnou ulicou prechádzajú aj ťažké a veľkorozmerné vozidlá je pohyb chodcov v tejto časti niekedy naozaj životu nebezpečný. Zaujíma ma čo a kedy mesto plánuje v tejto súvislosti urobiť?
Ďakujem vopred
Hapl

15. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Odbor investičný MsÚ už má pripravenú projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka. Realizácia závisí od schválenia investičnej akcie Mestským zastupiteľstvom v Žiline.
Kto? Odbor dopravy MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
16. marec 2019

Rado Hapl

Dobrý deň,
Ďakujem za reakciu. Môžete zverejniť kedy je naplánované hlasovanie Mestského zastupiteľstva o tomto návrhu prosím?
Ďakujem vopred
Hapl
14. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. V súčasnosti je na stavbu chodníkov v uvedenej lokalite spracovaná projektová dokumentácia. Aktuálne sa ešte musí doriešiť majetkovo právne vysporiadanie, ktoré je urobené na cca 80%. V najbližšom období je v pláne stretnutie s dotknutým vlastníkom, ktorý žiada úpravu naprojektovaného chodníka, poslancov za príslušný volebný obvod, odboru investičného a projektanta. Chodník intenzívne riešime, je však potrebné splniť všetky náležitosti, ktoré umožnia realizáciu. Mesto Žilina.

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
07. apríl 2020

Roman

Mohlo by sa mesto vyjadriť aspoň, či to vyzerá do nasledujúcich období nádejne.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania