Hrobákova-parkovanie-nevyznačené miesta

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Uzavretý
meno
Tomáš . 07. októbra 2023

Dobrý deň, žiadam o vyznačenie parkovacích miest na chodníku pred bytovým domom Hrobákova 9, 851 02 Bratislava. Na chodníku sa parkovalo do 30.09.2023 a stále je tam vyznačené jedno parkovacie miesto. Chodník je dostatočne široký aj na parkovanie.
Ďakujem

07. október 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet.

Vec je v riešení a mestská časť v nej komunikuje s magistrátom hlavného mesta. Nateraz platí, že oblasť Háje 2 a 3 bude regulovaná až s príchodom PAAS-u (celomestskej parkovacej politiky). Preverujeme, v akom stave pripravenosti je projekt organizácie dopravy magistrátu a aké povolenie parkovania na chodníkoch obsahuje.
Kto? Referát statickej dopravy
Kedy? október 2023

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Petržalka
11. október 2023

Michal

V križovatke sa parkovacie miesta neznačia
11. október 2023

Tomáš .

Dobrý deň pán Michal, beriem Váš argument a máte pravdu ohľadom križovatky ale v niektorých uliciach si s tým vedeli dať rady. Samozrejme pokiaľ odpíše úrad, že nie je možné vyznačiť dané miesta budem považovať podnet za vyriešený. Prajem pekný deň
04. december 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

parkovanie v zákrute (v križovatke) nie je v súlade so zákonom o cestnej premávke.

Takéto parkovanie neprispieva bezpečnosti premávky, v zmysle zákona 8/2009 o cestnej premávke, konkrétne § 25, ods. 1, písm d) vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.
Kto? Referát statickej dopravy
Kedy? december 2023

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania