Uzavretá cesta

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 27. októbra 2009

V minulosti vybudovaná cesta k nemocnici na Antolskej ulici ako spojnica z Dolnozemskej cesty, bola dlhú dobu uzavretá. Je tomu aj dnes avšak dnes už dôvody na jej uzavretie pominuli. Ako je zrejmé aj z priloženého obrázku, práve vďaka vybudovaniu cyklistického chodníka popri Antolskej ulici sa vybudovala hrádza zabraňujúca opätovnému zaplavovaniu tejto cesty známej najmä z minulosti. Neuvažuje samospráva o otvorení tohoto úseku, ktorému v súčasnosti bráni už iba dopravná značka a betónové zábrany? Umožnil by sa tým prístup z Dolnozemskej cesty, čo by skrátilo trasu a neporiadnym vodičom, ktorý ohrozujú premávku prechádzaním do protismeru by odpadol dôvod na takúto riskantnú operáciu.

29. január 2010

m.

problem je v tom, ze hradza, po ktorej ide cyklisticky chodnik preteka. Teraz v zime bola ta cesta opat zaplavena a zamrznuta. Tomu podjazdu chyba odkanalizovanie a asi aj seriozny, dobre izolovany mur, oddelujuci ju od Chorvatskeho ramena.
28. február 2010

Odpoveď samosprávy

Komunikácia medzi Antolskou ulicou a Dolnozemskou cestou bola stavaná ako súčasť nemocnice Antolská. Výstavbu zabezpečovalo bývalé VHMB, neskôr Generálny investor Bratislavy pre HL. mesto SR Bratislavu. Komunikácia je v predčasnom užívaní, nebola skolaudovaná, odovzdaná do majetku mesta /potom by mohla byť zverená do správy našej mestskej časti/.

Stavebné úpravy pod mostom Dolnozemská vykonal STARZ pre Južnú cyklistickú radiálu, vedenú súbežne s Chorvátskym ramenom. Podjazdná výška pod mostom vyhovuje len pre cyklistov.

Bližšie informácie ohľadom komunikácie by mal mať referát výstavby oddelenia koordinácie dopravných systémov a výstavby magistrátu hl.m.SR Bratislavy.

Informácie o majetku, ktorý mestská časť spravuje poskytuje oddelenie nakladania s majetkom, ktoré má k tomu doklady.

S pozdravom

Dária Jašková
sekretariát prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
10. september 2015

nezávislý_pozorovateľ

Predmetný úsek je sprevádzkovaný, neviem komu poďakovať, ale je to super.
Vyriešené!

10. september 2015

Martin Nýdr

Rado sa stalo, nech to slúži, pokiaľ nevypnú prečerpávačku... popis tohoto projektu je na podnete "Vie MČprečo?"
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/16651/vie-mc-preco?ref=3578899372144188483799E1218QFsmqJc3irDwSIaF511QrjHmtjiD0
13. december 2016

orbitalfunk

Vážený pán Nýdr, hladina vody stúpla, cesta zamrzla a došlo k škodovým udalostiam, teraz niet človeka, ktorý by to znovu uzavrel, cestu ste otvorili pravdepodobne nelegálne a vidím, že Vás to ďalej nezaujíma, dohodu s vodohospodármi sa vybaviť asi nepodarilo, takže tu máme zas stav ako keď sa cesta budovala.
Je to síce škoda, bolo fajn, keď bol predmetný úsek prejazdný, ale zdá sa, že to tak asi nikdy nebude, pokiaľ sa komunikácia poriadne stavebne neodizoluje, pretože je to od počiatku fušerina.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania