Zničené lavičky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Matúš Čupka 02. marca 2010

Na Kubačovej ulici vo dvore sa nachádzajú zničené lavičky, z ktorých ostalo len betónové torzo.

05. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Dagmar Kramplová, prednostka MČ Bratislava-Rača

V súčasnosti vykonáva MČ Bratislava–Rača rekonštrukciu detského ihriska Kubačova. Práce začali v decembri m.r. a budú pokračovať v tomto mesiaci (marec 2010). Na ihrisku boli vymenené závesné a preklápacie hojdačky, šmykľavka a pribudol nový domček a grafická stena pre najmenšie deti. V marci budeme pokračovať dobudovaním lanového parku s preliezačkami pre staršie deti.

V rámci rekonštrukcie boli vymenené aj pôvodné lavičky a nahradené novými. Staré demontované lavičky boli z dôvodu nepriaznivého počasia dočasne uložené na voľnej ploche. Podľa kontroly vykonanej pracovníkmi odd. životného prostredia a pôdohospodárstva boli už drevené časti demontovaných lavičiek odvezené a do konca týždňa majú byť odvezené aj betónové diely pôvodných lavičiek.

Ďakujem za Váš záujem, bližšie informácie ohľadne prebiehajúcej rekonštrukcie Vám poskytnú pracovníci odd. životného prostredia a pôdohospodárstva MČ Bratislava-Rača.

Vypracoval: Odd. životného prostredia a pôdohospodárstva
10. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Doplnenie:

V čase keď Mestská časť Bratislava-Rača odpovedala na občiansky podnet, sa projekt www.odkazprestarostu.sk rozbiehal a mali sme dostupnú len textovú časť podnetu, ktorá bola MČ Bratislava-Rača odoslaná administrátorom. Po sprístupnení aj obrazovej časti podnetu sme zistili, že zobrazená lavička sa nachádza v inej lokalite a to vo vnútrobloku obytných domov na Kafendovej a Mudrochovej ulici.

Pracovníci odd. životného prostredia a pôdohospodárstva vykonali miestne šetrenia aj tejto lokality, aby preverili skutkový stav. Zistili, že zobrazená lavička je monolitická betónová lavička. Takéto lavičky sa do verejnej zelene bežne umiestňovali v priebehu 60-70 rokov a nie je jediná toho typu nachádzajúca sa v danej lokalite. Ich stav je s prihliadnutím na vek a funkciu uspokojivý a nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko pre užívateľov. V danej lokalite vo vzdialenosti cca 20 m od betónového sedenia sa nachádzajú aj pohodlnejšie novšie lavičky s dreveným sedením a operadlom, ktoré sú k dispozícii pre užívanie obyvateľom obytných blokov na Kafendovej a Mudrochovej ulici.

Mestská časť Bratislava-Rača každoročne vykonáva prostredníctvom inšpektora verejného poriadku jarnú inventarizáciu mestského mobiliáru t.j. odpadkových košov a lavičiek. Na základe výsledkov inventarizácie sú lavičky a koše priebežne opravované a dopĺňané.

Dagmar Kramplová, prednostka MČ Bratislava-Rača
10. marec 2010

Anonymný užívateľ

Ak tomu správne rozumiem, niekde nablízku boli iné poškodené lavičky, ktoré boli odstránené, ale zobrazené lavičky zostali v stave aký je nahlásený na pôvodnom mieste a nič sa s nimi nebude robiť. Správne?
10. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Betónové diely zo starých demontovaných lavičiek na detskom ihrisku Kubačova boli k dnešnému dňu t.j. 10. 03. 2010 odstránené.

Marta Ondrušková
kancelária prednostky Miestny úrad Bratislava - Rača
18. marec 2010

chytil som tam vlka

nerozumiem takemuto rieseniu, ved tie lavicky by sa dali opravit, oblozit drevom, aby sa nesedelo na holom betone. je to taky problem?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania