Chýbajuci priechod pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Neriešený
meno
Adybot 19. decembra 2017

Chodník tiahnuci sa celou ulicou pri mlyne končí na spojení s ulicou príjazdná "nikde". Zišlo by sa dobudovať prechod pre chodcov lebo v tomto mieste denne prechádzajú ludia do nedalekej novopostavenej bytovky a je dosť nebezpečné prechádzať v tejto zákrute cez cestu.

20. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
21. december 2017

cestár

Vážený pán Mgr. Igor Kňazovický, veľmi pekne Vás prosím, nezavádzajte občanov. Komunikácia Pri mlyne je miestna komunikácia II. triedy (pozrite si prosím zozna komunikácii v Bratislave) a je v správe hlavného mesta Bratislavy. Miestny úrad Vajnory tento problém nemôže riešiť a už duplom, "že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť." Pýtam sa Vás, s akými orgánmi štátnej správy, prosím uvedte. Rozhodujúcim orgánom je príslušný špeciálny stavebný úrad hlavného mesta Bratislavy, pretože v jeho kompetencii sú miestne komunikácie I. a II. triedy. Takže o trpezlivosti nehovorte a nezavádzajte a podnet odstúpte na priame vybavenie hlavného mesta Bratislavy, a hlavne si ho zaradte medzi priority MČ Vajnory. Pán primátor dostal 13 mega na rekonštrukcie komunikácií a chodníky sú ich súčasťou, takže nebude problém daný stav riešiť. A keďže začal pán primátor Nesrovnal predvolebnú kampaň, určite to slúbi a zrealizuje podobne ako rekonštrukciu Hlavnéj stanice.
22. december 2017

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Cestár,
ďakujem za vyslovenie vášho názoru na spôsob riešenia podnetu od občana. Mrzí ma že ste zvolili takýto konfrontačný tón. Napriek tom sa pokúsim objasniť vám proces, ktorý prebieha pri riešení podnetu. Stanovisko, ktoré kritizujete je prvá z radu odpovedí, aby bolo jasné, že Váš podnet riešime nasledujúcim postupom.
Po prvé: je pravdou že predmetná cesta je v správe magistrátu. Preto referát cestnej dopravy ako cestný správny orgán MÚ Vajnory písomne komunikuje s Oddelením cestnej správy na magistráte. Po druhé určenie dopravného značenia na umiestnenie prechodu pre chodcov (VDZ) navrhuje a schvaľuje dopravná komisia, ktorá zasadá každý týždeň. Jeho umiestnenie, na podklade projektu trvalého dopravného značenia, spracovaného oprávnenou osobou – projektantom, nie je možné bez súhlasu dopr. inšpektorátu PZ, čo je špeciálna štátna správa. Touto križovatkou sa samospráva zaoberá už roky a existuje aj projekt odovzdaný na magistráte na ktorého realizáciu nie je dostatok financií. Návrh predložíme na prerokovanie našej dopravno- stavebno- UP, ŽP komisii. Tá koncom januára zasadne a zaujme stanovisko. Problém v spomínanej križovatky sú nevysporiadené pozemky na strane pri kríži. Každé činnosť procesu vyžaduje nejaký časový interval, ktorý nie je legislatívou presne určený. V prvej odpovedi sme v krátkosti informovali, že podnetom sa zaoberáme a proces sa začal.
Aj napriek konfrontačnému tónu vašej poznámky, vám prajem šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.
S úctou

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
22. december 2017

cestár

Vážený pán Mgr. Igor Kňazovický. Je mi lúto, že ste môj komentár poňali ako konfrontačný tón, len som poukázal na riešnie uvedeného problemu ale ako inak sa to dá, proste bez kritiky to nejde. Musím Vás poopraviť aj v tomto Vašom komentári na môj príspevok. Po porvé: Komunikácia Pri mlyne nie je cesta, ale miestna komunkácia II. triedy. Podľa súčasnej platnej organizačnej štruktúry magistrátu Oddelenie cestnej správy magistrátu neexistuje. Uvedý problém je potrebné riešiť so sekciou správy nehnuteľností, sekciou dopravy a sekciou správy komuinkácií , životného prostredia a stavebných činností,ktorej súčasťou je aj oddelenie správy komunikácií. Po druhé: komisia dopravy pri magistráte nenavrhuje dopravné značenie ale ona odsúhlasuje predložené navrhované dopravné riešenie - projektovú dokumentáciu spracovanú spôsobilou osobov pre doprvné stavby. Toto odsúhlasovanie je riešené cestným správnym orgánom v súčinnosti so zástupcom krajského dopravného inšpektorátu. A Vami uvedená skutočnosť, že už roky existuje projekt odovzdaný na magistráte na ktorého realizáciu nie je dostatok financií, taktiež neobstojí. Už niekoľkjo mesiacov počúvame pána primátora Nesrovnala, ako sa mestu darí, v akej je výbornej finančnej kondícii, koľko km ciest a chodníkov zrekonštruoval. teraz dostal dalších 13 mil. € na rekonštrukcie, tak tomuto nerozumiem, že nie sú finančné prostriedky. Ja chápem, že tento problém nie je vo Vašej kompetencii vyriešiť k spokojnosti niekoľko pár občanou, lebo to verejnosť tak intenzívne nevníma ako km nový povrchov ciest, lebo už začal predvolebný boj. Myslím si, že uvedený problém pre zabezpečenie bezpečnosti účastníkov premávky je akútnejší, ako pokládka nových povrchov na cyklistickej trati v nevyhovujúcich klimatických podmienkach. Ale nový cyklistický chodník aj keď s nekvalitou ale rozsahom verejnosť vníma viac ako nejaký prichod časť chodníčka mimo hlavnej trasy. Ja viem, že tieto veci nie sú vo Vašej kompetencii urýchliť, ja len ako občan konštatujem uvedené skutočnosti. Ďakujem Vám za želanie a aj ja Vám želám štastné sviatky a veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote do Nového roku 2018.
31. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň p. Adybot.
Ďakujeme za podnet týkajúci sa prechodu pre chodcov na križovatke ulíc Pri mlyne a Príjazdnej. Váš podnet sme podstúpili na magistrát hl. mesta na Oddelenie správy komunikácii, ktorá ich realizáciu má vo svojej kompetencií. Situáciu budeme ďalej sledovať.


Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
20. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Adybot,
Váš podnet č. 47140 týkajúci sa prechodu na križovatke Príjazdnej a ul. Pri mlyne sme aj so žiadosťou MÚ Vajnory o jeho zriadenie postúpili na posúdenie a schválenie Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení na oddelení dopravného inžinierstva. Odpoveď z magistrátu prikladáme .Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania