Vlečúča sa prestavba

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Uzavretý
meno
Martin U 30. júna 2018

Chcel by som vedieť, čo sa deje s prestavbou strediska čistoty v Rači na Závadskej. Už skoro rok je budova takto vykuchaná, nič sa na nej za posledné mesiace neurobilo a podľa vývesnej tabule má byť stavba za pár dní hotová. Je nejaký problém s povoleniami?

02. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

stavba má všetky platné povolenia. Žiaľ, problém je na strane dodávateľa stavebných prác, ktorý zo subjektívnych dôvodov v tomto období nedokáže zabezpečiť plynulé plnenie zmluvy o dielo.
Miestny úrad je s dodávateľom v kontakte a spoločne hľadáme východisko z tejto situácie.

S pozdravom


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
04. júl 2018

Martin U

Čo takto uplatniť sankcie, keď ide o prieťahy so subjektívnych a nie objektívnych dôvodov. Dokedy bude táto stavba špatiť okolie?
20. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

MČ Rača odstúpila od zmluvy s firmou, ktorá mala realizovať túto stavbu. Firma sa ocitla v exekúcii. Sankcie si bude mestská časť uplatňovať podľa ustanovení v zmluve.
Na nového zhotoviteľa stavby musí byť vyhlásené nové verejné obstarávanie.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
20. február 2019

Martin U

Týmto chcem osloviť nové vedenie MČ Rača, ako sa bude ďalej pokračovať s touto stavbou?
21. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po odstúpení od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie strediska čistoty, pre závažné porušenie zmluvných podmienok – nedodržiavanie časového harmonogramu a neschopnosť platiť subdodávateľov, bolo vypísané nové verejné obstarávanie. Keďže nebola zaslaná žiadna ponuka, obstarávanie bolo zrušené. V súčasnosti sú realizácia a nové obstarávanie odložené.

S pozdravom

MÚ – Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania