Nová burina na Kramároch

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 15. augusta 2010

Pred pár týždňami bola rozkopávka pri lampe na ulici spájajúcej koniec Vlárskej ulice s ulicou na Revíne. Po ukončení prác terén nebol daný do pôvodného stavu, začína zarastať burinou

15. september 2010

Odpoveď samosprávy

Zaburinené pozemky v okolí bytového domu Na Revíne č.21.

Údržbu predmetných pozemkov vykonáva EKO - podnik verejnoprospešných
služieb. Uvedená lokalita je zaradená do programu údržby 2T, čo predstavuje
údržbu zelene 4x ročne.

Na daných parceliach 5675/2 a 21657/2 v tomto roku okrem zimnej údržby boli
vykonané 6.4.2010 orezy kríkových skupín, 11.5.2010 kosenie s vyhrabaním a
15.8.2010 čistenie chodníkov a obrubníkov. Plánované kosenie podľa
harmonogramu bolo v 34 týždni. Avšak pre zabezpečenie naliehavých prác v
iných lokalitách bol termín údržby zelene presunutý na 36. týždeň.

Okrem tohto termínu, budú do 20.11.2010 vykonané ešte dve kosenia, posledné
so zberom a hrabaním lístia pred zimným obdobím.

Viliam Žákovič - riaditeľ podniku

S pozdravom
Ing. Ľudovít Kollárik
Prednosta
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

83291 Bratislava
15. september 2010

K

Podnet hovoril o to, že po ukončení rozkopávky terén nebol upravený do pôvodného stavu a nie je to urobené do dnešného dňa. Pri lampe je jama, hlina nie je nahrnutá naspať, na vrchu je kopa kameňov, nebola dosiata tráva, takže plocha zarástla 1 m vysokou burinou, Tú pred pár dňami pokosili, predpokladám, že korene nevykopali, takže o pár dní začne opäť rásť. Navyše z blízkeho kríka a lampy nebola odstránená igelitová páska ohraničujúca územie rozkopávky.
07. október 2010

ra

Chcel by som pridať názor viadcerých obyvateľov ulice Višnová a Ladzianského.
Ide o plochu kopca medzi týmito dvoma ulicami. Momentálne v Októbri je celý svah porastený peknou daťelinou a krátkou trávou. Žiadna veľká burina alebo porasty . Nerozumiem prečo je nutné toto kosit a narúšať prirodzený porast krorý určite poskytuje aspon nejakú formu biotopu. Po kosení je tato plocha uplne zdevastovaná, pošlapaná do blata. Chápem že na jar alebo v lete je to potrebné kosiť ale teraz je t vegetácia fakt minimálna. Aký ma zmysel vynakladať financie na niečo čo škodí prostrediu a aj zhoršuje estetický dojem z našeho okolia.

Radoslav Javor
Višnová ulica
07. október 2010

K

Tento podnet hovorí o burine na ulici Na Revíne (viď foto), nie o tráve na ploche medzi Višňovou a Ladzianskeho ulicou
09. január 2012

Marek Tettinger

Pekný deň,
dňa 19.12. 2011 sme dostali listom informáciu od spoločnosti INGSOL, ktorá na pozemku vykonávala úpravy, že v termíne do 30.11.2011 bola na miesto navezená nová zemina, vzhľadom na ročné obdobie sa firma rozhodla nesadiť kríky, respektíve trávnatý porast a túto časť úloh splní na jar.
Podnet budeme ďalej sledovať.

S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
09. január 2012

C

Rozkopávka pri lampe, ktorá je zachytená na priložených fotografiách, nespadá do plochy, ktorú má upraviť INGSOL.
10. január 2012

Marek Tettinger

Pekný deň,
priznám sa, že nerozumiem poznámke užívateľa "C". Na základe hore priloženej fotografie komunikovalo investičné oddelenie na miestnom úrade so spoločnosťou INGSOL a tá nás následne informovala tak, ako som to napísal vyššie, pracovník úradu bol na mieste a potvrdil informáciu danú spoločnosťou INGSOL.
Môžete prosím doplniť váš komentár?
Ďakujem

S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
12. január 2012

C

Ospravedlňujem sa, pravdepodobne šlo o dezinformácie
12. január 2012

Marek Tettinger

Pekný deň,
užívateľ "C" :) V pohode, nič sa nestalo, som rád, že sme si to objasnili.
Želám pekný deň!
S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
10. október 2012

Marek Tettinger

Pekný deň,
podľa informácie z investičného oddelenia, zeleň bola na miesto pred časom vysadená.
S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
10. október 2012

C

V tomto podnete sa hovorí o 2 rôznych lokalitách. Miesto, ktoré bolo vysadené kríkmi firmou Ingsol sa nachádza priamo pri bytovke na Vlárskej 50 (pri parkovisku). Priložená fotografia spred 2 rokov zachytáva plochu pri lampe, ktorá sa nachádza tesne pred vyústením strmej cesty na ulicu Na Revíne (viď priložená mapka). Táto plocha nebola nikým upravená, je v rovnakom stave ako pred 2 rokmi.
10. október 2012

Marek Tettinger

Pekný deň užívateľ "C",
mám pocit, že v komentároch z januára obaja píšeme, že ide o INGSOL.
Ak vás môžem poprosiť - ak bývate nablízku/ chodíte okolo - mohli by ste poslať aktuálnu fotografiu toho miesta, prípadne mi ju poslať na hovorca@banm.sk.
Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania