Prístavný most-osvetlenie-poškodené stĺpy

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Peter Oravec 03. júna 2019

Totálne rozbité a nefunkčné osvetlenie pod Prístavným mostom na petržalskej strane. Prosím o opravu.

11. jún 2019

Odpoveď samosprávy


Dobrý deň,

predmetné verejné osvetlenie nepatrí pod správu NDS.

S úctou

Tím NDS
12. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Uvedené osvetlenie nepatrí do prevádzky spoločnosti Siemens Mobility.

Siemens Mobility, s.r.o.
12. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: mal som info, že by to mala mať NDS, odpovedali, že to ich nie je. Ďalšie info už nemám.
07. júl 2019

Andrej Bisták

Toto by malo byť dnes už v správe magistrátu (v časoch ešte pred vznikom NDS to spravovala SSC, či to mala v správe niekedy aj NDS netuším). Tak či tak, magistrát by si mohol zistiť, či to je ich a ak nie je, podniknúť kroky k tomu, aby bolo. Alebo - tak či tak - zabezpečiť osvetlenie predmostí a cyklo-/peších lávok. Ich pôvodné osvetlenie sa demontovalo bez náhrady. To naozaj 20 rokov nikomu nevadí?
V celej oblasti sa vôbec demontovalo bez náhrady veľa stožiarov (napr. kompletné osvetlenie chodníka z Bajkalskej na Prístavnú okolo Obi a pod., základy sú tam doteraz). To "sa nedá" konečne komplexne obnoviť?
23. september 2019

Peter Oravec

Magistrát ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
(To ten most o okolie mosta naozaj nikomu nepatrí???)
23. september 2019

Peter Oravec

Magistrát ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
(To ten most o okolie mosta naozaj nikomu nepatrí???)
02. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
28. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po obhliadke miesta sme zistili, že spomínané stĺpy na svietidlá nie sú v správe a majetku hlavného mesta Bratislava. Nie je to verejné osvetlenie, nepatrí do správy verejného osvetlenia.

S pozdravom

Oddelenie správy komunikácií.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. október 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je:
28. október 2019

Peter Oravec

Lampáreň? :-)
23. marec 2020

Peter Oravec

Matúš Vallo ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
25. apríl 2020

Peter Oravec

Pán admin, presne tie isté rozmlátené stĺpy, ale na druhej strane mosta, rieši magistrát:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/78805/pristavny-most-osvetlenie-nefunkcne#comment-form
Prečo tu je zodpovednosť "iné" a tam je "magistrát"?

Matúš Vallo ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
28. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený, magistrátom viac ako rok ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
11. marec 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
28. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
02. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
11. december 2021

Martin Uváček

Odpoveď na iný podobný podnet na druhej strane Dunaja. Týmto by som chcel požiadať aspoň o demontovanie starých stĺpov osvetlenia

Dobrý deň,

Oddelenie stavebných činností k podnetu uvádza:

Osvetlenie je vo vlastníctve investora DŽM mosta, pretože zariadenie nebolo odovzdané ani hlavnému mestu, ani NDS. Pôvodné osvetlenie pozostávalo zo 4m stožiarov s parkovými svietidlami SHC 70W popri chodníku od Bajkalskej až pod most, potom osvetlenia schodísk a lávok na týchto stožiaroch na oboch stranách mosta svietidlami SHC 150W a obojstranného osvetlenia pešej a cyklolávky madlovými žiarivkovými svietidlami 1x40W. Na Petržalskej strane boli tiež 4m stožiare so svietidlami SHC 70W v priestoroch pod mostom smerom k Dolnozemskej. Vzhľadom na vysoký vandalizmus začiatkom 90. rokov bolo zariadenie zničené a rozkradnuté vrátane kabeláže a rozvádzačov. Začiatkom 90. rokov z čias prvých cyklochodníkov starostu Doktorova bol spracovaný projekt rekonštrukcie osvetlenie cyklolávky, no nikdy nebol realizovaný.
V súčasnosti navrhujeme demontáž torza bývalého osvetlenia. V druhom kroku navrhujeme vypracovať projekt výstavby nového osvetlenia, tak aby boli osvetlené úseky od Prístavnej, Bajkalskej obojstranne nástupy a lávky a prepojenie na Dolnozemskú. Nové LED technológie umožňujú menšie dimenzie káblových vedení, inštaláciu svietidiel na menej prístupné miesta a odolnosť voči vandalizmu. Tento plán je už zaradený v mape návrhov novej výstavby. Realizácia bude závisieť od rozpočtu a priorít hlavného mesta.

S pozdravom
Kto? Oddelenie stavebných činností
11. december 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve.

S pozdravom,
Daniel
Administrátor portálu Odkaz pre starostu
12. január 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
S pozdravom.
12. január 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve.

S pozdravom,
Daniel
Administrátor portálu Odkaz pre starostu
12. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet sme pridelili kolegyniam a kolegom, ktorí majú riešenie danej agendy v kompetencii. O priebehu riešenia Vás na základe obdržaných stanovísk budeme priebežne informovať.

S pozdravom,
Kto? Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
04. júl 2022

Martin Uváček

Aké opatrenia od januára magistrát v tejto veci podnikol?
04. júl 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve.

S pozdravom,
Daniel
Administrátor portálu Odkaz pre starostu
03. november 2022

Martin Uváček

Podnet neriešený. Stále čakáme na kompetentnu odpoveď.
04. november 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve.

S pozdravom,
Daniel
Administrátor portálu Odkaz pre starostu
23. jún 2023

Peter Oravec

Nefunkčné lampy boli odstránené, navrhujem preto uzavretie podnetu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania