Jiráskova - nebezpečné riešenie dopravnej situácie

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Marián 23. júna 2019

Dobrý deň, na týchto miestach autá často prechádzajú dvojitú čiaru. Ak vychádzajú z LIDLu, nie je tam dopravná značka zakazujúca odbočenie doľava ani značka prikázaného smeru doprava a často aj vozidlá polície prechádzajú dvojitú čiaru. Na protiľahlom parkovisku je rovnaký problém - ľudia tam odbáčajú z cesty cez dvojitú čiaru alebo odtiaľ vychádzajú cez dvojitú čiaru. Riešním by bolo osadenie príslušných dopravných značiek a žltých oddeľovačov v dĺžke min. 30 metrov od prechodu smerom na sever (obr. 3).

24. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
03. júl 2019

Ajeťák

Čl. 9

Pozdĺžne čiary

(1) K značke č. V 1a:

Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo
->odbočovanie na miesto mimo cesty
alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov
->alebo na vchádzanie na cestu
pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

(2) K značke č. V 1b:

Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.
->Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. V 1a

https://www.mzv.cz/file/420677/Vyhlaska_MVSR_c._9_2009_Z.z.pdf

Podľa tejto vyhlášky je všetko v poriadku a nevidím v uvedenom podnete žiaden problém, keďže Parkovisko je označené príslušnou dopravnou značkou Parkovisko, a teda jedná sa o miesto mimo cesty.
20. júl 2019

Marián

Prečo je potom o 75 metrov južnejšie pri druhom výjazde z parkoviska dvojitá prerušovaná čiara?
"Značku je zakázané prechádzať ak to nie je potrebné" nie je to potrebné, nakoľko vyššie spomínaný výjazd ma dvojitú prerušovanú čiaru určenú práve na prechádzanie. Navyše človek vychádzajúci z parkoviska nemá potrebu prejsť dvojitú čiaru, môže ísť vpravo od nej ako uvádza zákon a otočiť sa na povolenom mieste.
21. júl 2019

Ajeťák

Lebo o 75 metrov ďalej je bežná križovatka (nie výjazd z parkoviska). Ďalej -> Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. V 1a; kde je napísané: -> "alebo na vchádzanie na cestu", a keďže parkovisko sa v zákone (vyhláške) definuje ako miesto mimo cesty, tak vychádzanie z parkoviska na cestu je vchádzanie na cestu.
Ale teraz mimo vyhlášok a zákonov, načo to komplikovať oddeľvačmi a zákazmi, je tam dostatočný výhľad pre autá, nevznikajú tam žiadne nebezpečné situácie, keďže je to tam prehľadné. Môžem len takú otázku, že z akého dôvodu ti (vám) to tam vadí?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.