Sad Janka Kráľa - odstránenie kmeňa zvaleného stromu

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
hedviga 02. júna 2020

Šlendriánstvo typické pre Slovensko... Niekomu bolo zaťažko odstrániť zbytky zvaleného stromu a terén upraviť. Nebezpečne zavadzia na chodníku.

29. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet.
Problematika zasahujúceho zvyšku pňa bola odstúpená na priame vybavenie údržbe parku.
Kto? MP VPS Ba-Petržalka
01. jún 2020

Tomáš

Po roku je to nezmenené, prosím riešiť.
02. jún 2020

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
26. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, nakoľko mestská časť Bratislava-Petržalka už nie je správcom predmetného územia, zodpovedným subjektom za riešenie podnetu je Hlavné mesto SR Bratislava.
Kto? Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
01. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš email. Len nedávno prešiel Sad Janka Kráľa pod správu magistrátu, dovtedy ho spravovala mestská časť Petržalka. Mesto si plne uvedomuje zanedbaný stav Sadu Janka Kráľa, ale aj jeho mimoriadny význam pre verejnosť a obyvateľov mesta. Z tohto dôvodu pripravuje projekt celkovej revitalizácie zeleného parku. Ten má pozostávať z obnovy mobiliáru parku, výrubu chorých stromov a výsadby nových náhradných drevín, neskôr aj z úpravy plôch na nábreží, ktoré sú technicky rovnako súčasťou parku, opravy chodníkov, osvetlenia prvkov zverokruhu a fontány.

Hneď ako prebehli všetky protokolárne procesy súvisiace s prevzatím Sadu Janka Kráľa do správy majetku Hlavného mesta SR, mesto začalo konať a vykonávať údržbu na svojich pozemkoch. Bohužiaľ, park je zanedbaný viac ako sme očakávali a z tohto dôvodu, všetky práce trvali dlhšie. Ubezpečujeme Vás, že na náprave stále pracujeme.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. júl 2020

hedviga

Všetkému rozumiem a chápem, akurát že....
Ako je uvedené vo voľne dostupnej tlači na internete, v júni 2019 petržalskí mestskí poslanci odobrili návrh na vrátenie majetku - spomínaného Sadu - mestu. Isteže aj tento proces trval určitý čas z hľadiska prevzatia majetku mesta, ale : Ak v Júni 2019 sa na magistráte vedelo, že park bude v jeho správe, nerozumiem ale vôbec formulácii odpovede z júna 2020: Mesto pripravuje projekt revitalizácie, ktorý bude pozostávať z etc.etc.
03. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

oddelenie tvorby mestskej zelene, ktoré sa stará o údržbu zelene v správe mesta uviedlo, že pne boli odstránené v priebehu júna. Možno nastalo nedorozumenie. Dnes je projekt revitalizacie už pomaly v prvej fáze realizácie. Táto fáza sa týka hlavne orezov, ktoré sú pravidelne realizované. Do dňa 2.7. bolo v roku 2020 vykonaných 28 havaríjnych výrubov. Všetky sú zverejnené tu:
https://bratislava.sk/sk/orezy-vyruby-a-vysadba-drevin-v-sprave-mesta

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania