Jantárová cesta - chodník

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Peter 19. februára 2014

Prosím vás vie niekto identifikovať či ide o cestu chodník alebo o čo vlastne ide v prípade tejto komunikácie? Je to Parkovisko? nie nie je to označené značkou ako parkovisko! povrch tejto komunikácie je v zúfalom stave, pri vjazde na hlavnú cestu chýbajú značky. Stoj daj prednosť v jazde, na hlavnej ceste chýba označenie hlavná cesta. Alebo ak idem po hlavnej mám púšťať ľudí z tejto komunikácie lebo idú zprava? je to vôbec cesta? predpokladám že to bude cesta je tam dokonca umiestnená zákazova značka, ktorú nikto nedodržiava, čiže je tam zbytočná. Vo veľa prípadoch nemôžu chodci prejsť cez túto cestu z chodníka na ďalší chodník, lebo tam sú zaparkované autá (foto. cesta5). Robte s tým prosím niečo, buď to vykolíkujte označte tam prechod alebo niečo podobné, nedá sa tadiaľ prejsť nie to ešte s kočíkom.

13. marec 2014

Peter

to uz sa odmietol niekto k tomu magistrat vyjadrit ked je to tak skoro "NERIESENE"?
13. marec 2014

Michal Haman

Status neriešený podnet automaticky nadobudne ak sa ani samospráva ani komentáre na podnete neobjavia do 14 dní. Status sa samozrejme môže zmeniť potom, čo samospráva podnet bude riešiť, prípadne dôjde k riešeniu občanmi.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
23. máj 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

uvedená provizórna komunikácia nie je v správe Magistrátu hl. m SR Bratislava, referát správy a údržby pozemných komunikácií.

Pokiaľ ide o parkovanie na chodníku - Kľúčový problém je v zlom ustanovení zákona ( § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke), ktorý napriek zásadnej pripomienke mesta a osobnej iniciatíve primátora k zmene zákona, nebola akceptovaná pripomienka na čiastočné zrušenie parkovania na chodníkoch pri zachovaní min. priechodnej šírky chodníka >1,5 m aspoň v blízkosti križovatiek. Zmenu zákona však môžu urobiť len poslanci NR SR.


Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
03. január 2020

Peter

poprosím preposlať mestskej časti nech da stara o svoju provizórnu kominikaciu, nech ju riadne označí aj dopravnými znackami.
03. január 2020

Michal Haman

Podnet bol preposlaný na Mestskú časť Petržalka.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
24. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
budova polikliniky je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, zriaďovateľ by sa mal postarať o dopravný prístup a príjazd k predmetnej budove.
Kto? Bratislavský samosprávny kraj
24. január 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Bratislavský samosprávny kraj

kontakt:
veronika.benadikova@region-bsk.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania