1.mája-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
meno
majo 20. septembra 2019

Vyvoz stavebneho odpadu (odpad z tehal, beton, vykopova zemina) v rozpore so stavebnym povolenim na susedny statny pozemok.
Ziadam o vykonanie stavebneho dohladu z MU.

01. október 2019

Odpoveď samosprávy

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku riešilo podnet a uloženie stavebného odpadu na predmetnom pozemku so stavebníkmi, v prípade, že nedôjde k jeho odstráneniu, bude podnet mestskou časťou preposlaný na priame riešenie Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, referát odpadového hospodárstva.
Kedy? mesiac

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Mestská časť vzhľadom na neodstránenie stavebného odpadu zo strany stavebníka odstúpila písomne podnet a jeho zákonné riešenie okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, referátu odpadového hospodárstva, v rámci príslušných kompetencií vrátane možnosti udelenia sankcií.
Kto? Iná zodpovednosť - Okresný úrad Bratislava, OSŽP

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
10. október 2019

Silvia Vilhanová

Prosím, informujte ma o (vy)riešení tohto podnetu.

Ďakujem.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania