Roľnícka-znečisťovanie-ovzdušia

Zodpovednosť za riešenie: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Vyriešený
meno
Eva Lošonská 10. októbra 2019

Fajčenie na zastávke Uhliská. Tento podnet tu už bol, ale bezvýsledne. Žiadam o umiestnenie nápisu Zákaz fajčenia podľa zákona. Snáď to nie je až také neuskutočniteľné. Ďakujem

11. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujeme za nahlásenie podnetu. Týmto Vám potvrdzujeme jeho prijatie a už sa ním zaoberá príslušné oddelenie. Veríme, že Vám odpoveď prinesieme čo najskôr.

odbor marketingu a komunikácie Dopravného podniku Bratislava, akciovej spoločnosti
24. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pani Lošonská,

reagujeme na Váš podnet pod č. ID 79872 „Cesta na Senec-znečisťovanie-ovzdušia“ týkajúci sa fajčenia na zastávke MHD Uhliská, Bratislava-Vajnory a požiadavky na umiestnenie zákazu fajčenia.

V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 písm.a) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov zakazuje sa fajčiť na verejných letiskách v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť.

Za porušovanie tohto zákona môže byť uložená pokuta do 331,-€.

Na základe uvedeného sme požiadali Okrskárov mestskej polície Vajnory o preverenie tohto podnetu a vykonávanie častejších kontrol na tejto zastávke.

Váš podnet so žiadosťou o umiestnenie nápisu zákaz fajčiť na tejto zastávke sme postúpili Dopravnému podniku Bratislava z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti, ktorý nám následne zaslali fotografiu, že na Vami uvedenej zastávke sa piktogram znázorňujúci zákaz fajčenia s nápisom zákaz fajčiť nachádza na označníku.

Fotku prikladáme.

Bohužiaľ, stále sa nájde značné množstvo ľudí, ktorí porušujú zákon o ochrane nefajčiarov a na dôvažok znečisťujú verejné priestranstvá.

S pozdravom

Odbor komunikácie s občanmi
MČ Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania