Nekultúrny priestor pred zdr.strediskom Vajnory

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Zaslal: Martin Bak, 11. júla 2014

Dobrý deň p. starosta
Ako novému obyvateľovi a predtým dlhoročnému návštevníkovi Vajnor mi príde celý priestor pred zdravotným strediskom (ZS) značne nekultúrny.
Prihováram sa za rekonštrukciu a skultúrnenie tohto verejného priestoru s prioritou pre potreby chodcov, to jest vytvorenie a preferenciu chodníkov, ich výškové odčlenenie od cesty a parkovacích miest, reguláciu parkovania, parkovacích miest, opravu telesa zastávky MHD v smere do mesta, v opačnom smere vytvorenie plnohodnotného priestoru pre samostatné teleso zastávky (nie len provizórne ako v súčasnosti).
Vítam vytvorenie pozdĺžneho parkovania na Uhliskej ul, kde aj sám parkujem keď potrebujem ísť na poštu či do ZS, preto by bolo možno vhodné pred samotným ZS vytvoriť len zopár regulovaných parkovacích miest s prísnymi pravidlami, a bežných návštevníkov nasmerovať dopravným značením na parkovanie na Uhliskej ul.
Na opačnej strane cesty je zjavne potrebné ponechať priestor pre obsluhu prevádzok, avšak aj v tomto priestore si cestujúci zaslúžia plnohodnotnú zastávku a chodci aspoň nejaký chodník.
S pozdravom
Mgr. Martin Bak

18. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet.

Ako sme už písali pri podobnom podnete v súvislosti s parkovaním pred zdravotným strediskom, sme si vedomí tejto zlej situácie a máme snahu ju riešiť.

Mestská časť zabezpečuje prípravné práce na spracovanie projektovej dokumentácie predmetnej plochy s usporiadaním projektu organizácie dopravy vrátane vjazdov na parkovisko Riešenie si bude vyžadovať vykonanie stavebných úprav, ktoré je potrebné odsúhlasiť s Hlavným mestom SR Bratislava.

V snahe chrániť chodcov pri vstupe na poštu i čakajúcich na zastávke MHD, osadili sme tam stĺpiky.

Taktiež opakovane rokujeme s prevádzkovateľom zdravotného strediska o spoločnom usporiadaní parkovania, nakoľko je vlastníkom časti užívanej verejnej plochy predpolia zdravotného strediska.

Obmedzujúca dodatková tabuľka, ktorá vyžadovala povolenie od spoločnosti VI Group bola 26.6.2014 odstránená, čím vznikla možnosť parkovať aj na parkovisku za zdravotným strediskom, čím by sa mala situácia pred zdravotným zlepšiť.

Hľadáme tiež riešenie vo veci bezkolízneho umiestnenia zastávok MHD. Riešili sme to projekčne už 2x, ale podnikateľ z priľahlej prevádzky na námestí zámer mestskej časti a hlavného mesta úspešne zmaril.

Napriek tomu verím, že sa nám aj túto lokalitu podarí perspektívne zmeniť k lepšiemu.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.