Zvončekova-znečisťovanie-pôdy

Zodpovednosť za riešenie: Mestské Lesy

Vyriešený
meno
🦢️ Labut22 23. decembra 2019

Do lesa niekto vyváža stavebnú suť, čím zasypáva aj stromy a mechanicky ich poškodzuje nákladným autom. V suti sú aj kusy a kúsky odpadu, napr. poloprázdne vrecia stavebného materiálu, úlomky zrkadla a pod.

Miesto sa nachádza nad koncom Popolnej/Zvončekovej, kúsok nad vodným zdrojom BVS. Je vidieť aj zo žltej cyklocesty 8013, ktorá ide po vrstevnici - je to asi 10 metrov nad ňou.

Ide o parcely patriace Hl. mestu, teda zrejme v zodpovednosti Mestských lesov - 6120/1 (možno aj hranica 6114). https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=17&c=17.135106,48.221294&it=point&dt=owners&sc=n#/detail/kataster/parcela-c/805866/6120_1?zoom=false

27. december 2019

Miroslav Daniš

Bohužiaľ ľudia sú nepoučiteľní. Toto miesto sa pre týchto "priateľov prírody" stáva obľúbeným miestom ich odpadu. A to nielen stavebného. Ale i zvyškov nimi ulovených zvierat (že páni "poľovníci" / pytliaci...)...
Treba tam na tej "starej asfaltke" robiť aj kontroly ohľadne motorových vozidiel, ktoré sa tam veľmi často vyskytujú, pričom tam nemajú čo robiť. Už viackrát som na to upozorňoval, doteraz som tam žiadnu policajnú hliadku nevidel...
06. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet.

naši zamestnanci na tomto mieste vyzbierali niekoľko vriec odpadu, ktorý sme odviezli na skládku a na mieste ostal už len inertný materiál, ktorého odvoz by bol finančne náročný.

Marek Páva, Mestské lesy v Bratislave
07. máj 2020

Miroslav Daniš

Za to čo robíte vám patrí vďaka a uznanie, pretože to nie je vaša pracovná náplň, je to nadpráca. Len suplujete absenciu zdravého rozumu tých, ktorí to spôsobujú. Ak sa nezmení myslenie tých, čo to majú na rováši, ak sa za to nebudú trestať a pranierovať, ak sa nebude od nich vyžadovať, aby dali veci do pôvodného stavu na svoje náklady, nič sa nezmení. Rovnako ste vyčistili skládku nad Slalomkou vedľa nedostavanej (už polorozpadnutej) koncovej stanice vleku a skládka tam začína znova. Ja viem, že je ťažko týchto "výtečníkov" nachytať a odhaliť, ale vymoženosti súčasnej digitálnej doby (fotopasce...), hliadky mestskej či štátnej polície, lesnej stráže a zbavenie sa našej ľahostajnosti k týmto veciam a nahlasovanie týchto aktérov príslušným orgánom, nás môžu týchto neduhov a nespratníkov zbaviť a vy sa budete môcť venovať vašej práci, zveľaďovaniu a ochrane našich mestských lesov...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.