Riazanská-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
meno
Pavol Kuštár 23. februára 2020

Vážený pán starosta,

Ak by obyvateľ bytovky/panelového domu chcel separovať bioodpad = zvyšky/odrezky zo zeleniny a ovocia, kvetov a podobne... ako môže postupovať?

Viete - je škoda, že mestská časť neumožní aj obyvateľom bytoviek/panelákov separovať bioodpad, ktorý by mal končiť naspäť v pôde (na našich poliach), aby sa tak skutočné a prirodzené živiny (nie umelé hnojivá) dostávali naspäť do pôdy... Pokiaľ viem, hnedé zberné nádoby majú len rodinné domy a OLO realizuje ich odvoz len v období marec-november v intervale 1 x za 14 dní...
Pripájam obrázok kontajnerového stojiska z Považskej Bystrice. Prečo to tam ide a v Bratislave nie? Zdroj obrázku: https://mypovazska.sme.sk/c/22222651/budu-separovat-dalsie-dva-druhy-odpadu.html

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom,

Pavol Kuštár

05. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
09. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podľa § 3 ods. 5 VZN hl. m. SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je upravené: "Na území hlavného mesta sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu, že hlavné mesto zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadov na území hlavného mesta činnosťou R1; týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 14 tohto nariadenia." Z rodinných domov sa zbiera zbernými nádobami len odpad zo záhrad. Hlavné mesto bytovým domom, ktoré chcú spracovávať odpad z údržby zelene a majú vzťah k pozemku so zeleňou, poskytuje kompostovací zásobník.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
16. marec 2020

Pavol Kuštár

Dobrý deň, napísali ste:

"Hlavné mesto bytovým domom, ktoré chcú spracovávať odpad z údržby zelene a majú vzťah k pozemku so zeleňou, poskytuje kompostovací zásobník."

Kde sú takéto zásobníky v časti Bratislava-Nové mesto?

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom,

Pavol Kuštár

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania