Jungmannova - zábradlie na spadnutie

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený

zabradlie terasy na spadnutie

16. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
možno je to na tom istom mieste, ako pri tomto podnete?
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/33592/padajuci-beton-na-jungmanovej
S pozdravom.
17. september 2020

Juraj Priesol

Miesto vyzera byt to iste, avsak jedna sa o iny betonovy blok. Snad sa to podari v kratkom case vyriesit, nakolko sa skutocne jedna o zivot ohrozujuci stav.
20. september 2020

Martin

Jungmannova-zábradlie-poškodené

Zosuv zábradlia na terase Jungmannovej č. 18. Ak sa to neopraví, niekoho to o malú chvíľu zabije.
21. september 2020

Juraj Priesol

Dnes som siel okolo, uz sa to tam opravuje. Vdaka.
22. september 2020

Odpoveď samosprávy

Spomínané poškodenie sa nachádza na terase pri bytovom dome Jungmannova. Terasa sa nachádza na parcele 4442/1. Vlastníkom tohto pozemku je podľa LV Hlavné mesto SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom terás pri bytových domoch, predmetná terasa jej nie je ani zverená do správy za účelom údržby. Upozornili sme teda vlastníka pozemku na predmetnú situáciu a požiadali sme ho o urgentné riešenie. Oprava už prebieha.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
28. december 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
30. december 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
04. január 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
26. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Sekcia správy nehnuteľnosti k podnetu uviedla:

Zisťovaním dostupných dokladov k výstavbe „pochôdznych terás“ u nášho právneho predchodcu bývalej Výstavby hlavného mesta SSR Bratislavy, dnes príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislava, ďalej „GIB“, ktorá archivuje doklady dokazujúce realizovanú výstavbu na území Bratislavy, pred rokom 1989, zisťujeme, že uskutočnená výstavba môže mať rôznych vlastníkov. V prípade terasy postavenej na pozemku p.č.4442/1, pri bytovom dome Jungmanova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20 a Vlastenecké námestie 7-8 sme šetrením zistili, že bola postavená pre „užívateľa: SBD Bratislava – Petržalka, Jakubovského 1, Bratislava“, dnes vlastník: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, Bratislava. V archíve Generálneho investora Bratislava sa nachádzajú doklady, ktorými bola predmetná stavba po jej riadnom dokončení a kolaudácií odovzdaná do užívania uvedenému Stavebnému bytovému družstvu Bratislava V.. Tu by sme len chceli upresniť, že „užívanie nehnuteľného majetku pred rokom 1989“ sa s účinnosťou zákona č.162/1995 Z.z. zmenilo na „vlastníctvo nehnuteľnosti“. Na základe uvedeného máme za to, že správcom pochôdznej terasy Jungmannova, je dnešný právny nástupca: Bytové družstvo Petržalka, ktorého sídlo jej totožné so sídlom Stavebného bytového družstva Petržalka V..

Pochôdzne terasy a schody nespĺňajú kritériá miestnych komunikácií, pretože nie sú pozemnými stavbami všeobecne prístupnými, nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií a ani neboli povolené ako miestne komunikácie v zmysle cestného zákona. Pochôdzne terasy sú zo zákona spoločnými časťami bytových resp. polyfunkčných domov a to bez ohľadu na to, či boli pristavené následne po skolaudovaní domu, bez ohľadu na to z akých zdrojov boli financované a kto bol ich stavebníkom. Obec t.j. hlavné mesto SR Bratislava a ani mestská časť nemajú zákonnú povinnosť opravovať ani udržiavať predmetné pochôdzne terasy, pretože nie sú miestnymi komunikáciami ani verejnými priestranstvami.

V zmysle uvedeného Vám oznamujeme, že nakoľko sa podľa nášho názoru jedná o súkromné vlastníctvo bytových domov Jungmannova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20 a Vlastenecké námestie 7-8, nemá hlavné mesto a ani mestská časť povinnosť opravovať pochôdznu terasu v súkromnom vlastníctve.

Hlavné mesto sa nevyhýba povinnostiam voči svojim obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy, preto v zmysle nášho stanoviska, pri otázke vlastníctva každej nevysporiadanej „pochôdznej terasy“, uskutočňujeme šetrenie za účelom zistenia skutkového vlastníckeho stavu a následného vyvodenia potrebných krokov.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
26. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zároveň, by sme radi zmienili, že magistrát z rozpočtu vyčlenil 200 000 eur na podporu obnovy týchto terás v našom meste, ktoré, žiaľ, nielenže často pôsobia smutným dojmom, ale sú aj v zlom technickom stave. Zámerom dotácie je podporiť vlastníkov pochôdznych terás, motivovať ich k rekonštrukcii a zároveň im kompenzovať skutočnosť, že súčasťou ich nehnuteľnosti je aj verejný priestor.

https://bratislava.sk/sk/terasy?fbclid=IwAR0QcF95dj3loOMRYcOlfdtiLTh1-z3zvMDlAnJmSk6-BqD2eosudR7d95Y

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
18. máj 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania