Čunovo, Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy)

Pováľané tabule pri Trojmedzí

Čunovo - Petržalská


20. októbra 2014

1 komentár 10 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený