V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Čunovo, Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy)

Príklady podnetov: vandalizmus vedúci k poškodzovaniu sôch alebo pamätníkov, dlhodobo zanedbaný vzhľad pamiatok...

Pováľané tabule pri Trojmedzí

Čunovo - Petržalská


20. októbra 2014

1 komentár 10 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený