Devínska Nová Ves

Dlhodobo parkujúce auto

Devínska Nová Ves - M. Marečka


28. júna 2014

6 komentárov

Zodpovednosť: Iné

Neriešený
 

Chýbajúce lavičky

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana


27. júna 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Prekážková dráha

Devínska Nová Ves - M. Marečka


27. júna 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Špina a bordel

Devínska Nová Ves - M. Marečka


27. júna 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Pridanie lavičiek

Devínska Nová Ves - Námestie J. Kostru


27. júna 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Komáre opať nikto nerieši

Devínska Nová Ves - Novoveská


09. júna 2014

6 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 
Máj 2014

Prekážková dráha

Devínska Nová Ves - Eisnerova


22. mája 2014

6 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Výtlky výtlky

Devínska Nová Ves - Na grbe


13. mája 2014

8 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Alergici, pomrite!

Devínska Nová Ves - Eisnerova


13. mája 2014

5 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Tráva po kolená

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana


09. mája 2014

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 
Apríl 2014

Cyklotrasa z Devína do DNV

Devínska Nová Ves - Na hriadkach


22. apríla 2014

5 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Cykloznačenie pri Moste Slobody v DNV

Devínska Nová Ves - Na mýte


22. apríla 2014

7 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Zákaz vjazdu?

Devínska Nová Ves - Na mýte


13. apríla 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Hluk

Devínska Nová Ves - Štefana Králika


13. apríla 2014

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Zákaz vjazdu??? Ha ha ha

Devínska Nová Ves - Na mýte


08. apríla 2014

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený