Karlova Ves, Naposledy zodpovedané

V riešení
 
USER NAME HERE

Parkovanie na chodníku pred SVP

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie1
V riešení
 
USER NAME HERE

Rozbitý chodník v dolnej časti Kuklovskej

Karlova Ves - Kuklovská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zarastená značka pri obratisku Kuklovská

Karlova Ves - Kuklovská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Skládka pri stojisku na Hlaváčikovej 4

Karlova Ves - Hlaváčiková
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Neporiadok na kontajnerovom stojisku na Hlaváčikovej 35

Karlova Ves - Hlaváčiková
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadnuté schody na Nám. sv. Františka 18

Karlova Ves - Námestie sv. Františka
Hodnotenie0
Uzavretý
 
USER NAME HERE

Kontajner na chodníku na Karloveskej 1

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zosuv svahu nad Devínskou cestou

Karlova Ves - Devínska cesta
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Smeti pri zastávke Molecova

Karlova Ves - Molecova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Vrak pri cintoríne Slávičie údolie

Karlova Ves - Staré grunty
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zabudnutá toaletná búdka na Starých gruntoch

Karlova Ves - Staré grunty
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Vypnutie semaforov pri zast. Segnerova

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Semafor pre chodcov na Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Osadenie zrkadla v križovatke Sekulská-Kuklovská

Karlova Ves - Kuklovská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Odkrytý merač plynu na Jamnického

Karlova Ves - Jamnického
Hodnotenie0