V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Karlova Ves

Nabúraný vrak na Segnerovej

Karlova Ves - Segnerova


23. februára 2017

11 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Opustené vozidlo na Hlaváčikovej 2

Karlova Ves - Hlaváčiková


22. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Odcudzený návštevný poriadok z Parku SNP

Karlova Ves - Líščie údolie


22. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Cýbajúci kôš na zastávke Pri podchode

Karlova Ves - Hany Meličkovej


20. februára 2017

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

V riešení
 

Výtlky za Kostolom sv. Michala

Karlova Ves - Karloveská


19. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Poškodené schodisko na školskom námestí

Karlova Ves - Majerníkova


19. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Igelit na strome na Tilgnerovej 1

Karlova Ves - Tilgnerova


17. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Poškodené hojdačky na školskom námestí

Karlova Ves - Pribišova


16. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Vrak na Špieszovej

Karlova Ves - Špieszova


15. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Problém na cvičisku na Dlhých dieloch

Karlova Ves - Hany Meličkovej


11. februára 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Igelit na strome na Pribišovej 11

Karlova Ves - Pribišova


08. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Nadrozmerný odpad na Starých gruntoch 61

Karlova Ves - Staré grunty


07. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Blato na chodníku na Ul. Ľ. Fullu 40-50

Karlova Ves - Ľ. Fullu


07. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Štrk okolo ihriska nad dlhodielskym námestím

Karlova Ves - Pribišova


07. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vylomený stĺpik na školskom námestí

Karlova Ves - Pribišova


06. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení