Karlova Ves

V riešení
 

Žiadosť o pridanie dopr. značenia na Adámiho

Karlova Ves - Adámiho


22. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Poškodená šmykľavka na Ihrisku M. Jančovej

Karlova Ves - Adámiho


22. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Stĺpiky na chodníku na Levárskej

Karlova Ves - Levárska


19. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 
Zaslané samospráve
 

Dobudovanie parkovacích miest na Janotovej 14-16

Karlova Ves - Janotova


13. novembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Vyjazdené kolaje na Molecovej

Karlova Ves - Molecova


13. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Vyvalené dopravné značky na Borskej

Karlova Ves - Borská


11. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Zanedbaná autobusová zastávka Segnerova

Karlova Ves - Karloveská


10. novembra 2017

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zaslané samospráve
 

Výtlk na priechode na Karloveskej 4

Karlova Ves - Karloveská


09. novembra 2017

6 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Neodpratané konáre na ul. Dlhé diely I

Karlova Ves - Dlhé diely I


06. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Výtlk na chodníku na Majerníkovej 21

Karlova Ves - Majerníkova


06. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Parkovanie okolo zastávky Kuklovská

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Nefunkčný predajný stánok na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Verejné osvetlenie na Donnerovej

Karlova Ves - Donnerova


04. novembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Siemens

V riešení