V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Karlova Ves

Nefunkčná lampa na Kuklovskej 1

Karlova Ves - Kuklovská


28. marca 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Neskoré zapínanie osvetlenia na Kútikoch

Karlova Ves - Kuklovská


28. marca 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Basketbalové ihrisko vo dvore na Kempelenovej

Karlova Ves - Kempelenova


27. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vrak pri garážach na Špieszovej

Karlova Ves - Špieszova


25. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Opustený stánok pri zastávke Segnerova

Karlova Ves - Karloveská


24. marca 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Lístie na Ihrisku M. Jančovej

Karlova Ves - Adámiho


23. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Nebezpečný priechod pod Matejkovou 57

Karlova Ves - Matejkova


21. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Výsadba kríkov popri cyklochodníku pri Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta


21. marca 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Osadenie retardéra na konci Matejkovej

Karlova Ves - Matejkova


21. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Výtlk na Novackého ulici

Karlova Ves - Novackého


21. marca 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Uvoľnené zábradlie na Ihrisku M. Jančovej

Karlova Ves - Adámiho


21. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Obnažené betónové základy na Ihrisku M. Jančovej

Karlova Ves - Adámiho


21. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Zablokovaný bezbariérový chodník na Lackovej

Karlova Ves - Lackova


20. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Poškodené schodisko na Kuklovskej

Karlova Ves - Kuklovská


20. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Zaslané samospráve