Karlova Ves

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Výtlk na Karloveskej pri SMÚ

Karlova Ves - Karloveská
28. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Poškodené schodisko nad dlhodielskym námestím

Karlova Ves - Pribišova
28. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Čierna skládka pri smetiakoch na Ul. H. Meličkovej 21

Karlova Ves - Hany Meličkovej
25. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Nefunkčná lampa na Jamnického 12

Karlova Ves - Jamnického
25. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Časovo regulované parkovanie za Kostolom sv. Františka

Karlova Ves - Námestie sv. Františka
25. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Nadmerne posypaná zastávka Matejkova

Karlova Ves - Majerníkova
24. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Prestup na náhradnú dopravu na zastávke Borská

Karlova Ves - Karloveská
22. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodené schodisko k terase na Karloveskej 13

Karlova Ves - Karloveská
22. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Prepadnutá dlažba v križovatke Hlaváčiková-Dlhé diely I.

Karlova Ves - Hlaváčiková
25. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Odpadky v kríkoch pri OD Centrum

Karlova Ves - Zohorská
20. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Opustené vozidlo na Veternicovej 8

Karlova Ves - Veternicová
16. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zúžená cesta na Karloveskej pri zast. Segnerova

Karlova Ves - Karloveská
16. januára 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Opustené vozidlo na Jamnického 7

Karlova Ves - Jamnického
14. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Neodpratané lístie na Tilgnerovej

Karlova Ves - Tilgnerova
13. januára 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Opustené vozidlo na Ul. J. Stanislava 20/B

Karlova Ves - Jána Stanislava
13. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie1