Karlova Ves, Neriešené podnety

Osvetlenie na Donnerovej

Karlova Ves - Donnerova


04. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Siemens

Neriešený
 

Výtlk pri križovatke Donnerova - Čavojského

Karlova Ves - Donnerova


04. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 
August 2018

Nebezpečné podpery ihriska na Levárskej

Karlova Ves - Levárska


29. augusta 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Uvoľnená poistná skrinka na Botanickej

Karlova Ves - Botanická


29. augusta 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Neriešený
 

Burina na Adámiho 3

Karlova Ves - Adámiho


22. augusta 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Režim parkovania na Adámiho ulici

Karlova Ves - Adámiho


15. augusta 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Zanesený odtokový kanál na Borskej

Karlova Ves - Borská


14. augusta 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Cesta na Vretenovej ulici

Karlova Ves - Vretenová


03. augusta 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 
Júl 2018

Rušenie nočného kľudu v Parku SNP

Karlova Ves - Líščie údolie


16. júla 2018

11 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Kosenie trávnika na Ul. J. Stanislava 6-8

Karlova Ves - Jána Stanislava


16. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 
Jún 2018

Toalety v Karloveskej knižnici

Karlova Ves - Jurigovo námestie


26. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Úprava nájazdu na chodnik na Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta


07. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Neorezané stromy pri zast. Segnerova

Karlova Ves - Karloveská


07. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Nepohrabaná tráva pod Ul. J. Stanislava

Karlova Ves - Karloveská


01. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený