Karlova Ves, Neriešené podnety

Zľadovatelé Jurigovo námestie

Karlova Ves - Jurigovo námestie


29. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Nerovný chodník na ul. Nad lúčkami

Karlova Ves - Nad lúčkami


25. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Neudržiavané schody pri FEI STU

Karlova Ves - Ilkovičova


20. decembra 2017

Zodpovednosť: Iné

Neriešený
 

Smeti na trávniku na Majerníkovej 36/A

Karlova Ves - Majerníkova


20. decembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Ulica Nad ostrovom po rozkopávke

Karlova Ves - Nad ostrovom


19. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Značka v chodníku na Beniakovej 6

Karlova Ves - Beniakova


18. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Vjazd do vnútrobloku na Ul. Ľ. Fullu 4-10 cez trávnik

Karlova Ves - Ľ. Fullu


09. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 
November 2017

Nefunkčné osvetlenie na Matejkovej

Karlova Ves - Matejkova


30. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Siemens

Neriešený
 

Zanedbané okolie školy na Fadruszovej

Karlova Ves - Fadruszova


29. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Výtlky na Ul. L. Sáru 9

Karlova Ves - L. Sáru


27. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Žiadosť o pridanie dopr. značenia na Adámiho

Karlova Ves - Adámiho


22. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Dobudovanie parkovacích miest na Janotovej 14-16

Karlova Ves - Janotova


13. novembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Vyjazdené kolaje na Molecovej

Karlova Ves - Molecova


13. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zanedbaná autobusová zastávka Segnerova

Karlova Ves - Karloveská


10. novembra 2017

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Neriešený
 

Parkovanie okolo zastávky Kuklovská

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený