Karlova Ves, Neriešené podnety

Neriešený
 
meno užívateľa

Zaburinené chodníky na Hlaváčikovej 1-6

Karlova Ves - Hlaváčiková
07. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
August 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozkopaná cesta v križovatke Dlhé diely I. - Jamnického

Karlova Ves - Dlhé diely I
01. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Zarastený chodník na Borskej 2

Karlova Ves - Borská
31. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce stĺpiky na Tilgnerovej 15

Karlova Ves - Tilgnerova
29. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Vyhradené ZŤP miesta na Silvánskej

Karlova Ves - Silvánska
15. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Neorezaný strom na Ul. L. Sáru 1

Karlova Ves - L. Sáru
15. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Invazívna drevina na Ul. Ľ. Fullu 1

Karlova Ves - Ľ. Fullu
03. augusta 2021 Komentáre5 Hodnotenie4
Neriešený
 
meno užívateľa

Nevyznačené parkovacie miesta pred OD Centrum

Karlova Ves - Borská
03. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie2
Júl 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúca značka na Molecovej 5/A

Karlova Ves - Molecova
25. júla 2021 Komentáre6 Hodnotenie5
Neriešený
 
meno užívateľa

Nesprávne osadený poklop na Ul. Ľ. Fullu 4

Karlova Ves - Ľ. Fullu
22. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Počmáraná značka na Suchohradskej 3

Karlova Ves - Suchohradská
21. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodené označenie ulice na Svíbovej

Karlova Ves - Svíbová
21. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodená dlažba na Nábělkovej 6-10

Karlova Ves - Nábělkova
21. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Počmáraná značka pri nadjazde na Púpavovej

Karlova Ves - Púpavová
21. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Znečistený chodník vo dvore na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
19. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie2