Karlova Ves, V riešení

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Neodhrnutý chodník pri OD Centrum

Karlova Ves - Zohorská
Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Znečistená cesta na Ul. H. Meličkovej 27

Karlova Ves - Hany Meličkovej
Hodnotenie1
V riešení
 
USER NAME HERE

Vrak na Ul. L. Sáru

Karlova Ves - L. Sáru
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Chýbajúci priechod pred Galériou Cubicon

Karlova Ves - Staré grunty
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Parkovanie na chodníku na ul. Nad lúčkami

Karlova Ves - Nad lúčkami
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Parkovanie na chodníku pred SVP

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie1
V riešení
 
USER NAME HERE

Zarastená značka pri obratisku Kuklovská

Karlova Ves - Kuklovská
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Poškodená dlažba pred ZŠ A. Dubčeka

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Odtrhnutá značka na Jamnického 1

Karlova Ves - Jamnického
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Nefunkčné osvetlenie na Kuklovskej

Karlova Ves - Kuklovská
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Poškodený chodník na Ul. F. Kostku 1

Karlova Ves - F. Kostku
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Skládka pri stojisku na Hlaváčikovej 4

Karlova Ves - Hlaváčiková
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Ilegálna reklama nad zastávkou Nad lúčkami

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Zimná údržba chodníkov na Ul. J. Stanislava 2-8

Karlova Ves - Jána Stanislava
Hodnotenie0
November 2018
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Kontajnery pred priechodom na Suchohradskej 3

Karlova Ves - Suchohradská
Hodnotenie0