Karlova Ves, Cesty a chodníky

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Výtlk v križovatke Nábělkova-Karloveská

Karlova Ves - Nábělkova
14. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Výtlky pri križovatke Janotova-Molecova

Karlova Ves - Janotova
12. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Zaburinené chodníky na Hlaváčikovej 1-6

Karlova Ves - Hlaváčiková
07. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Znečistený podchod pri zast. Borská

Karlova Ves - Karloveská
03. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadávajúci sa kanál na Botanickej 1

Karlova Ves - Botanická
02. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie3
August 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozkopaná cesta v križovatke Dlhé diely I. - Jamnického

Karlova Ves - Dlhé diely I
01. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Zarastený chodník na Borskej 2

Karlova Ves - Borská
31. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodená cesta pri zastávke Nám. sv. Františka

Karlova Ves - Karloveská
21. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Rozbitá cesta na Ul. L. Sáru 2-8

Karlova Ves - L. Sáru
16. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodené ohradenie zelene pred ZUŠ J. Kresánka

Karlova Ves - Karloveská
08. augusta 2021 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Bariérový priechod na Ul. Ľ. Fullu 5

Karlova Ves - Ľ. Fullu
03. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Júl 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Bariérový priechod na Adámiho 13

Karlova Ves - Adámiho
27. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Bariérový chodník na Majerníkovej pri zast. Dlhé diely

Karlova Ves - Majerníkova
27. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodená dlažba na Borskej 4

Karlova Ves - Borská
22. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodená dlažba na Nábělkovej 6-10

Karlova Ves - Nábělkova
21. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1