Karlova Ves, Cesty a chodníky

V riešení
 
meno užívateľa

Výjazdené koľaje v križovatke Mlynská dolina-Botanická

Karlova Ves - Mlynská dolina
09. júna 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Stavebný odpad na Šaštínskej 39

Karlova Ves - Šaštínska
07. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Chýbajúci asfalt okolo stožiara na Ul. J. Stanislava

Karlova Ves - Jána Stanislava
01. júna 2021 Komentáre1 Hodnotenie4
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rozkopaný chodník v križovatke J. Stanislava-Tománkova

Karlova Ves - Jána Stanislava
01. júna 2021 Komentáre3 Hodnotenie10
Máj 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozbitá cesta na Segnerovej

Karlova Ves - Segnerova
27. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodený asfalt na ceste na Sološnickej

Karlova Ves - Sološnická
27. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk na ceste pri Vodárenskom múzeu

Karlova Ves - Devínska cesta
28. mája 2021 Komentáre2 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Nový chodnik pri Poliklinke Karlova Ves

Karlova Ves - Karloveská
24. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie6
V riešení
 
meno užívateľa

Zle vyspádovaný nový chodník na Karloveskej 3

Karlova Ves - Karloveská
24. mája 2021 Komentáre3 Hodnotenie4
Neriešený
 
meno užívateľa

Výtlky na chodníku na Beniakovej 30

Karlova Ves - Beniakova
20. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Nové stožiare v strede chodníka na Tománkovej

Karlova Ves - Tománkova
12. mája 2021 Komentáre5 Hodnotenie9
Neriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci asfalt na chodníku na Nábělkovej

Karlova Ves - Nábělkova
10. mája 2021 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Nový obrubník pri križovatke Karloveská-Molecova

Karlova Ves - Karloveská
07. mája 2021 Komentáre2 Hodnotenie6
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodená prídlažba pri zast. Botanická záhrada

Karlova Ves - Botanická
07. mája 2021 Komentáre2 Hodnotenie8
V riešení
 
meno užívateľa

Rozkopaná dlažba pri zastávke Segnerova

Karlova Ves - Karloveská
07. mája 2021 Komentáre3 Hodnotenie4