Karlova Ves, Cesty a chodníky

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Zimná údržba chodníkov na Ul. J. Stanislava 2-8

Karlova Ves - Jána Stanislava
Hodnotenie0
November 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Chýbajúci chodník na Dúbravskej ceste

Karlova Ves - Dúbravská cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadnuté schody na Nám. sv. Františka 18

Karlova Ves - Námestie sv. Františka
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Rozpadajúce sa schody na Jurigovom nám. 13

Karlova Ves - Jurigovo námestie
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Rozpadávajúce sa schody na Silvánskej 16

Karlova Ves - Silvánska
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zle opravený obrubník na Silvánskej 12

Karlova Ves - Silvánska
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zle opravené schodisko na Silvánskej 18

Karlova Ves - Silvánska
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Oprava chodníka a chýbajúci priechod na Janotovej

Karlova Ves - Janotova
Hodnotenie0
Október 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Rozbité schody na Levárskej 7

Karlova Ves - Levárska
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Schodisko vnútrobloku J. Stanislava - Ľ. Fullu

Karlova Ves - Jána Stanislava
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Padajúci obklad pri Karloveskej Klubovni

Karlova Ves - Jurigovo námestie
Hodnotenie0
September 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Chodníky po rozkopávke na Púpavovej 28-38

Karlova Ves - Púpavová
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Bezbariérový priechod pri križovatke Veternicová-Majerníkova

Karlova Ves - Veternicová
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Vytvorenie bezbariérového chodníka na Púpavovej 49

Karlova Ves - Púpavová
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Kočíkom z Púpavovej do Líščieho údolia

Karlova Ves - Púpavová
Hodnotenie0