Karlova Ves, Magistrát hlavného mesta

Nastavenie semaforov v križovatke Molecova

Karlova Ves - Karloveská


09. januára 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Parkovanie v jazdných pruhoch na Ul. H. Meličkovej

Karlova Ves - Hany Meličkovej


06. januára 2018

10 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Poškodené opustené vozidlo pred Iuventou

Karlova Ves - Karloveská


05. januára 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 
December 2017

Smeti na trávniku na Majerníkovej 36/A

Karlova Ves - Majerníkova


20. decembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Poškodené svietidlo v podchode pri zast. Borská

Karlova Ves - Karloveská


05. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
November 2017

Dobudovanie parkovacích miest na Janotovej 14-16

Karlova Ves - Janotova


13. novembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Vyjazdené kolaje na Molecovej

Karlova Ves - Molecova


13. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Výtlk na priechode na Karloveskej 4

Karlova Ves - Karloveská


09. novembra 2017

8 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Výtlk na chodníku na Majerníkovej 21

Karlova Ves - Majerníkova


06. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Parkovanie okolo zastávky Kuklovská

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Nefunkčný predajný stánok na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Október 2017

Zlé parkovanie na Ul. H. Meličkovej 17

Karlova Ves - Hany Meličkovej


27. októbra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Chátrajuci obecný nájomný dom a parkovisko na Ul. H. Meličkovej

Karlova Ves - Hany Meličkovej


27. októbra 2017

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Skládka pod ulicou Nad lúčkami

Karlova Ves - Nad lúčkami


27. októbra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Chýbajúci poklop pod Vedeckým parkom UK

Karlova Ves - Ilkovičova


27. októbra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený